Search
Close this search box.

Prostějov stanovil zásady kuřáckých míst v památkové zóně

Prvním důvodem pro stanovení jasných pravidel, je narovnání podmínek mezi začínajícími a již zavedenými provozovnami. Druhým a současně hlavním důvodem pro dílčí regulaci předzahrádek je žádoucí proces postupného kultivování vzácného památkového statku, kterým je dochovaná část starého jádra Prostějova.

„Historické prostředí vyžaduje jak ochranu své struktury (urbanistického založení, uliční sítě nebo parcelace), tak péči o drobný, zdánlivě třeba i nicotný detail. Právě ten mnohdy dokáže pozvednout nebo naopak hluboce ponížit vnímání historického prostředí jako výtvarného a estetického celku, který má i nezanedbatelné emocionální, výchovné a vzdělávací poselství,“ vedoucí oddělení památkové péče Odboru územního plánování a památkové péče Magistrátu města Prostějova Marek Perůtka. Při tvorbě Zásad se přihlíželo k analogickým opatřením městských rad a památkových odborů v jiných městech České republiky (Praha, Brno, Ostrava – Poruba, Plzeň a Olomouc) a částečně byly v přiměřené míře aplikovány na specifické podmínky města Prostějova.

„Ve vztahu k provozovatelům předzahrádek proběhla už v dubnu 2018 rozsáhlá informační kampaň před zahájením letošní letní sezóny, a to právě v souvislosti s vystavováním závazných stanovisek pro toto období. Kromě toho byli obesláni všichni provozovatelé předzahrádek na území městské památkové zóny s výzvou, aby se k předloženému návrhu zásad sami vyjádřili, pokud mají jakékoli námitky nebo pochybnosti. Do dnešního dne se z provozovatelů předzahrádek nikdo k materiálu nevyjádřil. Lze tak mít prokazatelně za to, že všichni provozovatelé předzahrádek jsou s materiálem bez rozdílu srozuměni,“ doplnil Marek Perůtka.
Rok 2019 je považován za „testovací“ s možností udělovat jednotlivým provozovatelům v oprávněných případech výjimky na dříve pořízené vybavení, které je k provozování předzahrádky nezbytné. Nikdo tak nebude bezdůvodně nucen k hrazení mimořádných nákladů. Se striktním uplatňováním stanovených pravidel se počítá od 1. ledna 2020.

„Tato pravidla bereme jako ochranu památkových hodnot historicky cenného území a kultivování veřejného prostoru. Dle našeho mínění je tento přístup zásadový z hlediska poskytování rovných příležitostí podnikajícím subjektům,“ uzavřel 1. náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient