Projektovou dokumentaci pro přemostění na Staré Blansko zpracovatel předloží se čtyřměsíčním zpožděním

Rada města Blanska dala souhlas k uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené s Projekční kanceláří PRIS spol. s r. o, jímž se prodlužuje doba plnění pro odevzdání projektové dokumentace pro umístění stavby „III/379 37 Blansko, přemostění“ o čtyři měsíce.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., jako zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu III/379 37 Blansko, přemostění, požádala o prodloužení doby zpracování projektové dokumentace pro umístění stavby, a to o čtyři měsíce. Původně měla být první fáze projektové přípravy zpracována k 1. listopadu 2018, vzhledem ke komplikacím, které nastaly, nebude ale hotová dříve než 1. března 2019.

„V rámci komplexního návrhu této akce v komplikovaném městském prostředí se vyskytly určité problémy, které měly nebo mají vliv na termín dokončení projektové dokumentace,“ uvedli zástupci zhotovitele ve své žádosti.

Jedná se zejména o změnu řešení křižovatky Svitavská x Fügnerova z průsečné na okružní, která je vázána na výsledky kapacitního posouzení po provedeném směrovém průzkumu. Směrový průzkum nebylo podle zhotovitele možné v prázdninových měsících provádět, musel proto počkat na ustálení dopravy na začátku září.

Na změnu řešení typu (tvaru) křižovatky Svitavská x Fügnerova jsou také vázány nové trasy přeložek plynovodu, vodovodu, kanalizace, elektřiny a sdělovacích kabelů v tomto prostoru. V rámci prověřování technologie výstavby mostu bylo navíc nutné dále zvýšit výškové osazení mostu a vyloučit jednu z mostních podpěr, což vedlo k novému technickému řešení návrhu mostu.

„Okružní křižovatka v ulicích Svitavské a Fügnerově si vyžádala zábor pozemků v areálu obchodního domu Penny a areálu Správy jeskyní ČR, Správy jeskyní Moravského krasu,“ upřesnil Marek Štefan, vedoucí odboru investičního územního rozvoje.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak