Proč kandiduje Marek Šoška (Svobodní) na starostu Ladné

Marek Šoška je rodák z Ladné. Vystudoval obor veřejná správa a nyní studuje právo na olomoucké
univerzitě. Pracuje jako právní specialista v soukromé společnosti.

Proč jste se rozhodli kandidovat v říjnových komunálních volbách v Ladné?

Přicházíme s vizí udělat z Ladné moderní obec. Rozvoj obce se zastavil, Ladná proto potřebuje novou energii. Přicházíme s 6 zlepšeními, která by Ladnou znovu nastartovala. Klíčová je například stavba čističky odpadních vod, díky ní totiž můžeme pokračovat v dalších projektech. Důležitým bodem je i transparentní hospodaření a s tím související efektivnější investice. Chceme zlepšit i péči o obecní majetek. Obec má ve vlastnictví například dům služeb, který je v dezolátním stavu. Je třeba řešit problém s vytápěním. Závažným problémem je také most vedoucí přes železnici k benzínce. Mám k dispozici alarmující odborný posudek z roku 2009, který popisuje jeho tristní stav. Budeme řešit i nedostatek stavebních parcel.

Jak chcete zastavit trend, kdy mladé rodiny odchází do větších měst?

Mnoho mých známých by rádo bydlelo v Ladné. Vyrůstali tu, mají to tu rádi. Ale bohužel není dostatek stavebních parcel. Naším cílem je vyhledat další vhodné pozemky pro individuální výstavbu. Mladé rodiny z Ladné by měly mít možnost ve své „rodné obci“ vybudovat nový domov. Chceme také, aby daň z nemovitosti byla co nejnižší, aby bydlení v obci bylo co nejlepší. Zrušíme také ubytovací poplatek pro turisty. Máme být rádi za to, že sem lidé rádi jezdí a ne po nich chtít drzý poplatek, který obci nic nepřináší a jde jen o další zbytečné papírování.

Scroll to Top
Web spravuje Webklient