Search
Close this search box.

Pro personál RDG oddělení Pardubické nemocnice byly vybudovány nové prostory

Modernější pracovní zázemí má k dispozici personál radiodiagnostického oddělení Pardubické nemocnice. V rámci stavebního projektu spojeného se snížením energetické náročnosti byly ve spojovacím traktu se sousední budovou kardiologie vybudovány nové šatny a lékařské pokoje.

V rámci modernizace nemocničního areálu se snažíme nejen o zkvalitnění prostředí pro naše pacienty a jejich blízké, ale nezapomínáme ani na náš personál. Stavebními úpravami propojovacího krčku mezi pavilony radiodiagnostiky a kardiologie se podařilo zlepšit zázemí pro naše zdravotníky a vytvořit pro ně nové prostory,“ uvedla ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

Rekonstrukce radiodiagnostického oddělení byla jednou z investic, které Pardubický kraj v rámci svých zdravotnických zařízení soustavně realizuje, tak aby se prostředí pro pacienty i personál stále zlepšovalo. Lékařům a sestrám přeji, aby se jim v modernizovaném zázemí příjemně pracovalo,“ řekl krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

V první části projektu „Realizace úspor energie, areál Pardubické nemocnice – budova kardiologie a propojovací krček“ se jednalo o zateplení. Ve spojovacím traktu mezi pavilony kardiologie a radiodiagnostiky byla původní dřevěná okna nahrazena novými, plastovými a zároveň byly zatepleny obvodové konstrukce a střecha. Součástí bylo rovněž zateplení střechy na budově kardiologie. Stavební náklady ve výši 8,69 milionu korun byly hrazeny z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 a z Pardubického kraje.

Následná druhá část projektu řešila vnitřní úpravy prostor druhého nadzemního podlaží propojovacího krčku. Vznikly zde dvě nové šatny pro personál a tři lékařské pokoje včetně sociálního zařízení. Přistavěna byla nová, prosklená spojovací chodba, která může sloužit i pro provizorní převoz pacientů na lůžku nebo jako úniková požární cesta pro arytmologickou jednotku kardiologického oddělení. Náklady na tuto část projektu ve výši bezmála 5,3 milionu korun hradil Pardubický kraj. „Do nových prostor ještě nemocnice z vlastních zdrojů pořídila vybavení za necelých 700 tisíc korun,“ poznamenala ředitelka nemocnice Fraňková.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient