Primátorkou Brna se stala Markéta Vaňková

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Brna byla hlasováním zvolena nová primátorka města Markéta Vaňková. Obdržela 33 hlasů z 55. Zvolena byla také nová rada včetně postů náměstků.

Nová Rada města Brna bude mít jedenáct členů, z nichž deset bude uvolněných. Jediným neuvolněným bude radní pro dopravu. Celkem tak bude mít nové vedení města 14 uvolněných zastupitelů, což je o tři více než doposud.

Vedení města Brna:

Markéta Vaňková – primátorka města Brna
Petr Hladík – první náměstek pro oblast zdravotnictví, školství, sportu, územního plánování a životního prostředí
Tomáš Koláčný – 2. náměstek pro oblast majetku, kultury, participace veřejnosti, informačních technologií, strategie a analýzy dat
Oliver Pospíšil – 3. náměstek pro oblast bydlení a správy majetku
Robert Kerndl – 4. náměstek pro oblast investic, dopravy, sociálních služeb, marketingu a cestovního ruchu

David Grund – člen rady pro oblast investic
Jaroslav Suchý – člen rady pro oblast školství a sportu
Filip Chvátal – člen rady pro oblast územního plánování
Róbert Čuma – člen rady pro oblast majetku
Marek Fišer – člen rady pro oblast kultury
Petr Kratochvíl – neuvolněný radní pro oblast dopravy
Ondřej Kotas – uvolněný člen zastupitelstva pro oblast informačních technologií
Kristýna Švarcová – uvolněná členka zastupitelstva pro oblast marketingu a cestovního ruchu
Zastupitelé také schválili poslední letošní termín svého zasedání, a to v úterý 11. prosince. V následujícím roce 2019 se brněnské zastupitelstvo sejde 5. února, 5. března, 9. dubna, 14. května, 18. června, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 10. prosince.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient