Search
Close this search box.

Prezident České republiky vyznamenal profesora Miloše Peška

Medaili Za zásluhy I. stupně převzal v den 100letého výročí vzniku naší republiky od prezidenta České republiky Miloše Zemana prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie, jehož specializací je léčba rakovinných nádorů plic. Pan přednosta si tohoto ocenění velmi váží a dodává: „Pokud přijde pacient s těžkým onemocněním, je pro mne největším úspěchem podílet se na účinné léčbě a optimálně na vyléčení. Díky pokrokům vědy a výzkumu můžeme dnes úspěšně léčit pacienty i s takovými diagnózami, které léčit ještě před několika málo lety nebylo možné. Třebaže například vyléčit některé pokročilé nádory plic ještě neumíme, stále častěji se daří přetransformovat z akutních, rychle progredujících forem do forem chronických, se kterými mohou pacienti prakticky s normální kvalitou života žít mnoho let.“ Tým pana profesora spolupracuje úzce s chirurgy, radioterapeuty, morfology, radiodiagnostiky, genetiky a imunology. Výsledky komplexních vyšetření umožňují indikovat účinné léčebné strategie.

Velká gratulace k tomuto ocenění přichází i od ředitele FN Plzeň MUDr. Václava Šimánka, Ph.D.: „Pan profesor Pešek je jedním z významných odborníků naší nemocnice. Je skvělým lékařem, pedagogem i vědeckým pracovníkem. Kromě jeho odbornosti si jej vážíme pro jeho jasné postoje a charakterové vlastnosti. Doufám, že bude součástí fakultního týmu další dlouhá léta. Všichni mu upřímně gratulujeme k získanému ocenění a přejeme hodně dalších životních úspěchů.“

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient