Preventivní akce v Klaudiánově nemocnici odhalila řadu případů kýly

Dva listopadové dny věnovalo chirurgické oddělení Klaudiánovy nemocnice preventivní akci zaměřené na kýlu. Lidé se již po čtvrté mohli nechat zdarma, bez objednání a bez doporučení od praktika vyšetřit. „Tato preventivní akce se opět setkala s velkým ohlasem. Probíhala ve dvou ambulancích paralelně od 15.30 do 19 hodin. Celkem bylo vyšetřeno přes 50 pacientů. Věkový rozptyl pacientů byl od dítěte předškolního věku až po osmdesátiletého pacienta,“ dodal primář chirurgického oddělení Jaroslav Toušek.

Téměř u všech pacientů byla diagnostikována břišní kýla v různých lokalizacích. „S pacientem byl probrán jeho nález a doporučen způsob eventuálně dovyšetření či způsob operačního řešení podle lokalizace a velikosti kýly. Pacienti byli přímo v ambulanci objednáni k operačnímu řešení,“ dodal Toušek. S ohledem na velký zájem veřejnosti, a především velký záchyt, plánuje tuto preventivní a osvětovou akci chirurgické oddělení zopakovat na jaře příštího roku.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient