Předškoláci ze 7. MŠ testovali své pohybové dovednosti

V prostorách plzeňské 7. mateřské školy v Kralovické ulici se v rámci projektu Pohyb 1P uskutečnilo v pátek 7. prosince měření pohybových dovedností dětí předškolního věku. Akce, kterou vytvořila Nadace sportující mládeže v roce 2008, se zúčastnila téměř stovka dětí. Do celého projektu se za letošní rok zapojilo na 1 500 dětí ve 40 mateřských školách.

Disciplíny pro testy byly sestaveny ve spolupráci s odborníky z vysokých škol. Děti zkoušely pohybové aktivity formou jednoduchých her. Při testech napodobovaly pohyby zvířátek, například kráčejícího čápa, skákající žábu, hbitého zajíce nebo šikovného lachtana.

„Výsledky testů slouží nejen učitelům, ale především rodičům. Právě jejich prostřednictvím chceme děti přilákat ke sportu a pohybovým aktivitám i ve volném čase. Chceme jim poskytnout rady, jak děti smysluplně zabavit i mimo prostory školských zařízení,“ uvedl předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka a dodal, že z analýzy výsledků navíc pro rodiče vyplynou doporučení, jak zlepšovat u svých dětí konkrétní disciplíny.

Také ředitelka 7. mateřské školy Martina Přindová považuje projekt Pohyb 1P pro děti za velmi přínosný. „Naše školka je hodně pohybově zaměřená, chodíme s dětmi na brusle, na plavání do tělocvičny, jezdíme do školky v přírodě. Vítáme jakoukoliv pohybovou aktivitu, protože při dnešním sedavém způsobu života má především pro děti sport a pohyb zásadní význam,“ řekla Martina Přindová.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient