Search
Close this search box.

Před prvním adventním koncertem udělila rada Jihlavy své ceny

Mezi oceněnými je i tvůrce oslav Proletí 100letí Petr Píša
Primátorka města Karolína Koubová a uvolněný radní Daniel Škarka předali Ceny Rady města Jihlavy. Před adventním koncertem v Gotickém sále jihlavské radnice byli za přínos městu oceněni Petr Píša, Jana Valentová a Zapsaný spolek Mokřady – ochrana a management.

Cena Rady města Jihlavy byla udělena následujícím osobnostem a organizacím:

Mgr. Janě Valentové

za přínos při práci s dětmi a mládeží v oblasti tance, za reprezentaci města Jihlavy doma i v zahraničí a za charitativní činnost u příležitosti životního jubilea v roce 2018

Mgr. Jana Valentová je profesí učitelkou na Střední průmyslové škole v Jihlavě, vedle toho též působí jako taneční mistrová na společenských kurzech v Domě kultury a odborů a vyučuje etiketu na jihlavských základních školách. Od svých 14ti let je trenérkou v tanečním klubu Hotch-Potch, v roce 2011 převzala i jeho vedení. Klub se výraznou měrou věnuje charitativním aktivitám, vystupuje a podílí se na volnočasových aktivitách pro domovy seniorů, tělesně i duševně postižené osoby, sociálně znevýhodněné děti a další. Tanečníci klubu vystupují i na městských a krajských akcích a zdařile reprezentují město Jihlava na domácích i zahraničních soutěžích.

Petru Píšovi

za přípravu a realizaci cyklu akcí k oslavám 100 let vzniku republiky v rámci Kraje Vysočina a monstrózní důstojné vyvrcholení oslav akcí „Proletí 100letí“ na Masarykově náměstí v Jihlavě v roce 2018

Petr Píša je zakladatelem dechového orchestru Tutti a swingového orchestru Zatrestband. Dlouhé roky vedl projekt Tančírna Třešť a je též pořadatelem festivalu Cihelna Třešť. Zpíval mj. v opeře Národního divadla v novém nastudování Dobře placené procházky a byl i spolutvůrcem Divadla na Staré plovárně v roce 2017. V roce 2018 se významným způsobem podílel na ideové i praktické přípravě cyklu akcí „Proletí 100letí“, které se konaly v průběhu celého roku jako oslava stého výročí vzniku republiky. Z cyklu akcí obzvláště vynikla oslava na Masarykově náměstí dne 15. září 2018. Petr Píša zde dokázal vytvořit radostnou, veselou, ale současně i velmi důstojnou atmosféru a tisíce návštěvníků ocenily nápaditost a precizní provedení akce.

Zapsanému spolku Mokřady – ochrana a management

za péči o přírodní prostředí v Jihlavě, pořádání edukačních akcí pro veřejnost a přípravu druhé mokřadní učebny v Jihlavě v roce 2018

Spolek se dlouhodobě věnuje péči o přírodě blízké lokality v majetku města Jihlavy i o jiné pozemky. Na těchto plochách vytváří podmínky pro existenci řady chráněných druhů rostlin a živočichů a významně tím přispívá ke zlepšení životního prostředí a hospodaření s vodou ve městě. Významný je i podíl spolku na environmentálním vzdělávání a to jak pořádáním akcí pro veřejnost, tak i budováním „mokřadních učeben“ přímo ve městě. V roce 2018 spolek zahájil budování druhé mokřadní učebny v prostoru Skalky.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient