Před 25 lety byla založena alergologie ve FN Brno

Alergologická ambulance byla založena před 25 lety (1.8.1993) při tehdy III.interní (dnes gastroenterologické klinice) FN Brno v rámci koncepce vzniku dalších ambulancí s interním zaměřením (endokrinologie, diabetologie, dietologie…).
Od roku 2011 byl pracovišti alergologie při Interní gastroenterologické klinice FN Brno Ministerstvem zdravotnictví udělen status akreditačního pracoviště pro obor alergologie a klinická imunologie. Pracoviště tedy slouží jako superkonziliární a doškolovací pracoviště pro lékaře v přípravě na nástavbovou atestaci z oboru Alergologie a klinická imunologie.

Prognózy pro toto tisícíletí uvádějí, že každý druhý obyvatel této planety bude alergik a proto bude stoupat poptávka po péči o tyto pacienty.

Alergologická ambulance, jako jediná v České republice, se věnuje níže uvedeným specifickým tématům:
Od roku 1996 pečuje o pacientky s alergickými chorobami a astmatem v těhotenství a době laktace a spolupracuje s gynekologicko- porodnickými klinikami a dalšími porodnicemi v regionu.

Od roku 1998 se věnuje lékovým alergiím a intolerancím. Zpočátku se jednalo převážně intoleranci kyseliny acetylsalicylové a nesteroidních protizánětlivých léků (NSA), nyní na řadu léků dalších (biologická léčba, nízkomolekulární hepariny, imunosupresivní léčba, antibiotika, kortikosteroidy atd). Od roku 2014 je alergologická ambulance součástí pracovní skupiny Lékové alergie ČSAKI (České společnosti alergologie a klinické imunologie). Od roku 2012 jako jediné pracoviště v České republice se věnuje alergologická ambulance metodě desenzitizace tj indukce dočasné lékové tolerance, která umožní návrat jediné možné léčby ( na kterou je však pacient přecitlivělý) do léčebného režimu.

Alergologické pracoviště je od roku 2009 součást Národního centra pro těžké astma (NCTA) a je s klinikou plicních nemocí (KTRN) součástí Centra pro těžké astma pro Jihomoravský kraj.

Alergologická ambulance spolupracuje s dalšími fakultními pracovišti ve FN u sv. Anny, které nepůsobí ve FN Brno. S klinikou pracovního lékařství řeší profesní alergózy- alergickou rýmu a alergické astma) a s Ústavem alergologie a klinické imunologie diagnostiku a léčbu imunopatologií, převážně komplementového systému a imunodeficity.

Alergologická ambulance spolupracuje s Interní hematologickou a onkologickou klinikou FN Brno v péči o pacienty se systémovou mastocytózou, a dále se věnuje diagnostice potravinové alergie a syndromu histaminové intolerance.

Alergické choroby se řadí mezi civilizační onemocnění a jejich výskyt v populaci stoupá. V současnosti cca 40% světové populace trpí nějakou formou alergie. Alergickou rýmou, která je nejčastějším chronickým onemocněním, trpí 20-30 %, astmatem 5-10 % a atopickou dermatitidou přibližně 20 % populace. Dále jsou na alergologii vyšetřováni a léčeni pacienti s urtikarií, alergií na hmyz, potraviny a léky. Alergologická ambulance tedy pečuje o pacienty s alergologicko imunologickými chorobami vč. astmatu.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz