Prázdná budova děčínské knihovny znovu ožije

Město obdrželo otevřený dopis tří občanů, kteří se vyslovili proti rozhodnutí rady rekonstruovat prostor bývalé knihovny. Jako důvod uvádějí, že dojde k poškození historického charakteru budovy a kritizují, že město veřejně nediskutovalo o využití budovy. Radnice má však jasno neboť prostory jsou součástí komplexu magistrátu a nutně jsou potřeba pro umístění úředníků. Vznikne zde nová obřadní síň i multifunkční sál. Vše bude řešeno s ohledem na historickou kvalitu architektury budovy.

Více jak šest let prázdnou budou bývalé knihovny chce město opravit a využít pro sociální agendu. Budova byla vystavěna jako součást komplexu budov radnice pro potřeby knihovny ve třicátých letech XX. století. Nyní je již mnoho let prázdná a na své další využití čeká. Současné vedení již čtyři roky diskutuje o jejím dalším využití a nakonec rozhodlo o její rekonstrukci. Do prostor knihovny přestěhuje některé kanceláře. „Na město stát valí stále více práce. Po zrušení okresních úřadů jsme převzali činnosti, které musíme vykonávat. Jako město s rozšířenou působností zajišťujeme agendy pro okolní obce. K tomu jsme nedávno převzali celou agendu Stavebního úřadu z Jílového, protože tam nesehnali kvalifikované úředníky. Nejhůře je na tom Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který již roky pracuje v prostorově nevyhovujících podmínkách a nenaplňuje tak standardy práce stanovené MPSV,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Stále narůstající agenda způsobuje, že nároky na kanceláře rostou. „Město dostává od státu příspěvek na výkon státní správy a je naše povinnost zajistit kvalitní prostředí pro klienty i pracovníky agend. Podmínky výkonu agend přenesené působnosti, jakou sociální práce a sociálně-právní ochrana je, jsou také předmětem kontroly nadřízených orgánů,“ doplnila Marie Blažková. Budovu vedení města řeší komplexně. „Představitelé města se musí chovat jako správný hospodář a nakládat s majetkem hospodárně. Naší odpovědností je zajistit prostředí pro výkon této agendy, která řeší velmi složité životní situace dětí, starých, nemocných a sociálně slabých spoluobčanů. Pokud město vlastní budovu vhodnou pro tuto složitou a náročnou práci, je povinno ji využít,“ vysvětlila Marie Blažková.

Budova tím, že je šest let prázdná, chátrá a je nutné provést její odvlhčení. V plánu je také rekonstrukce sociálního zařízení a bezbariérový přístup. „Rekonstrukce bude provedena velmi citlivě, aby byly zachovány historické prvky budovy a přitom výkon státní správy v podobě sociální práce získal důstojné prostředí. V žádném případě nedojde k degradaci budovy,“ řekl Jiří Anděl, náměstek primátorky. Otevřený dopis je namířen na prostor původní čítárny, jehož urbanistická kvalita vynikla až nyní, po vystěhování knihovny. „Předtím po celá desetiletí byla místnost kompletně zastavěna regály s knihami, které sahaly až téměř ke stropu, a nikoho ani nenapadlo hovořit o znehodnocení tohoto prostoru. Nyní plánované úpravy řeší renomovaný architekt tak, aby nebyly nevratné, a aby hodnota prostoru zůstala zachována. Objekt velmi trpí právě nevyužíváním, hodnota nepřístupného, nevyužitého, byť cenného prostoru bez života je víceméně nulová. Připočteme-li náklady na alespoň minimální temperování prostoru, občasný úklid, střežení, větrání a drobné opravy, stála nás všechny jenom tato režie za oněch šest let téměř 2 miliony korun,“ informoval Jiří Anděl. Objekt by tak znovu měl sloužit lidem každý den, což vždy bylo jeho poslání. Město totiž dále připravuje architektonickou soutěž na rekonstrukci sálu v posledním patře budovy. Ten by mohl sloužit občanům jako prostor pro kulturu, setkávání, přednášky, mohla by se zde konat jednání zastupitelstva města i akce škol a jiných institucí. Využití se dočkají i prostory po bývalé bance, pak knihovně v téže budově, zde vznikne nová síň pro vítání občánků, svatby a jiné obřady. „Vybírali jsme ze tří návrhů renomovaných studií, které doporučil náš architekt. Věřím, že citlivé zpracování kvalitních odborníků lidé ocení,“ dodala Marie Blažková. Tak se konečně otevírá šance, že těmto prostorům bude opět vdechnut život.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient