Praha chce odkoupit kostel sv. Šimona a Judy

Na zasedání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly Zastupitelstva hl. m. Prahy byl odsouhlasen návrh na odkup významné historické památky v samotném srdci Prahy na Starém Městě, kostela sv. Šimona a Judy. Kupní cena, dle zpracovaného znaleckého posudku, činí 125 mil. Kč. Kostel je dlouhodobě ve správě Symfonického orchestru hl. m. Prahy, který zde pořádá koncerty komorní hudby.

Dosavadní vlastník barokního kostela sv. Šimona a Judy ze 17. století, Hospitálský řád sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, se v srpnu loňského roku obrátil na členy Rady hl. m. Prahy s nabídkou na prodej kostela hl. m. Praze, které v posledním čtvrtstoletí vybudovalo z kostela centrum klasické hudby, což vlastník uvedl jako jeden z pozitivních důvodů, které jej vedl k tomuto kroku.

Jako hlavní důvod uvádí vlastník, Milosrdní bratři, uzavření církevních restitucí, po němž je zřejmé, že se do Prahy jako vlastníci a správci nejstarší české nemocnice, do jejíhož areálu kostel historicky patřil, již nevrátí. Vlastník shledal, že řádná péče o kostel se pro něj stává organizačně a logisticky komplikovaná, a z tohoto důvodu přikročil k zahájení jednání o prodeji kostela hlavnímu městu Praze.

„Když se na mne v srpnu loňského roku obrátil provinční delegát, bratr Martin Richard Macek, OH, z Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří, s nabídkou prodeje kostela sv. Šimona a Judy, přirozeně jsem se ujal role iniciátora vyjednávání. A to především vzhledem k faktu, že do mé kompetence spadá památková péče, kultura a Symfonický orchestr hl. m. Prahy, který je dlouhodobým správcem kostela,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Jan Wolf.

„Po ujištění ze strany vlastníka, že péče o kostel se pro něj stává břemenem a komplikací, jsem se obrátil na příslušný magistrátní odbor, aby po dohodě s dosavadním vlastníkem (a jeho souhlasem) nechal vypracovat znalecký posudek, zadaný hlavním městem Prahou. Důvod byl zřejmý a vycházel ze zkušenosti ve věci kostela sv. archanděla Michaela, ze kterého se stalo místo pro diskotéky a večírky a dostal se do fáze velice neutěšeného stavu. Jen připomenu, že v kostele sv. Michaela kázal i Jan Hus. I kostel sv. Šimona a Judy je spjat s velikány nejen české, ale evropské historie a kultury, na varhany zde hrál například Wolfgang Amadeus Mozart či Joseph Haydn,“ dodává radní Wolf.

„Po zhodnocení situace a jednání jak s ředitelem Symfonického orchestru hl. m. Prahy Danielem Sobotkou, tak s Br. Martinem Richardem Mackem, OH, byl cíl jasný. Zachránit budoucnost této významné architektonické a kulturní památky jediným relevantním řešením, a tím je odkup do vlastnictví hlavního města. Na tomto místě bych rád, navzdory snahám některých kolegů o připsání si nezasloužených zásluh, poděkoval panu radnímu Grabein Procházkovi a odboru hospodaření s majetkem, kteří ze své kompetence v oblasti majetku v započaté práci a vyjednáváních pokračovali a společně jsme tak dosáhli cíle, společného pro nás všechny,“ poznamenává radní Wolf.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Léto v Česku: Objevte kouzlo Vltavy a jižních Čech

Léto je tady a s ním i doba dovolených a výletů. Pokud plánujete trávit část svých letních dnů doma, v České republice, neměli byste vynechat jižní Čechy, oblast bohatou na historii, kulturu a nádhernou přírodu. A pro všechny milovníky vodních sportů je zde speciální novinka: nová vodácká mapa pro řeku Vltavu.