Pracovníci českolipského střediska probační služby se sešli s policií

Již po druhé se v krátkém čase sešli policisté a probační pracovníci, aby spolu jednali o poskytování pomoci a podpory obětem trestných činů.

Schůzka, která se konala dne 22. června na pracovišti Probační a mediační služby Česká Lípa, navazovala na jednání Multitýmu pro oběti. Ten působí na Českolipsku již druhým rokem. Záštitu nad ní převzala vedoucí střediska Probační a mediační služby v České Lípě Mgr. Petra Špinková a vedoucí územního odboru Policie České republiky v České Lípě plk. Mgr. Petr Rajt. U pracovního stolu se sešli pracovníci českolipského střediska probační a mediační služby, kteří jsou z podstaty své pracovní činnosti připraveni na poskytnutí podpory a pomoci obětem a poškozeným trestnými činy, dále poradce pro oběti trestných činů z projektu „Proč právě já?II“ a krizoví interventi Policie České republiky působící na Českolipsku.

Cílem setkání bylo zefektivnění pracovních postupů, které přinesou obětem trestných činů maximální podporu a pomoc v jejich nelehké životní situaci.

K osobám poškozeným trestným činem jako první přicházejí policisté. Jejich úkolem není jenom vypátrat a zadržet pachatele, ale také poskytnout oběti závažného trestného činu první psychologickou pomoc. Za tímto účelem kontaktují oběti trestných činů speciálně vyškolení policisté – krizoví interventi.

Probační pracovníci jsou připraveni obětem poškozeným trestnými činy objasnit jejich práva. Zejména pak poradce pro oběti trestných činů má dostatečný časový prostor oběti trpělivě vyslechnout a poskytnout jim potřebnou pomoc. Má možnost je napojit na příslušné odborníky například na psychology, právníky nebo specializované instituce. Poradce své služby poskytuje obětem trestných činů zdarma.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz