Práce na mostě generála Pattona jsou u konce

Rozsáhlá rekonstrukce mostu generála Pattona, zásadní součásti extrémně zatížené hlavní dopravní tepny v centru Plzně, je téměř hotova. Práce na mostě přes řeku Mži, jehož součástí je i tramvajová trať, začaly loni v březnu a pro řidiče i cestující městskou hromadnou dopravou znamenaly různě rozsáhlá dopravní omezení. Nyní se stavba za 167 milionů korun včetně DPH, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic České republiky ve spolupráci se statutárním městem Plzeň, blíží ke konci. Do poloviny roku 2019 už budou probíhat jen práce pod mostem a drobné zásahy v Lochotínské ulici, jež by neměly výrazně omezovat dopravu. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) dnes most slavnostně zprovoznilo.

„Byla to velmi komplikovaná stavba sama o sobě. Mohu poděkovat za skvělou práci pro nás Plzeňany a nejen Plzeňany, protože toto je nejdůležitější dopravní tepna v našem městě. Na začátku jsme se toho projektu báli, jde o nejrušnější komunikaci spojující severní a jižní Plzeňsko. Ukázalo se ale, že ti, kteří stavbu prováděli, situaci zvládli,“ řekl při slavnostním zprovoznění primátor města Plzně Martin Zrzavecký. Poděkoval ŘSD, zhotoviteli, ale také zástupcům městských složek, které měly projekt na starost.

Město Plzeň se na stavbě podílelo částkou zhruba 40 milionů korun včetně DPH. Za peníze nechalo zrekonstruovat tramvajovou trať na mostě, dále upravit chodníky a osadit nové veřejné osvětlení na předmostí, součástí je také cyklostezka. Projekt měl za město na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně.

„Rekonstrukci mostu předcházela velmi náročná příprava. Protože se nedochovaly žádná projektová dokumentace ze sedmdesátých let, kdy byl most stavěn, ani jiné podklady, předcházela projektové přípravě náročná diagnostika včetně zatěžovacích zkoušek. Poté byl proveden přepočet únosnosti mostní konstrukce. V průběhu rekonstrukce se všechny tyto předpoklady ukázaly jako přesné a odpovídající skutečnému stavu mostu. Na mostě jsou použita nově užívaná kalotová ložiska,“ řekl Zdeněk Kuťák z plzeňské správy ŘSD.

Samotná rekonstrukce 222 metrů dlouhého mostu byla rozdělena do dvou etap, v každé byla opravena jedna nosná konstrukce. V první etapě byly provedeny stavební práce na mostě ve směru z centra na Karlovy Vary, v druhé byla oprava prováděna ve směru do centra. Při rekonstrukci bylo mimo jiné upraveno šířkové uspořádání vozovky na mostu z Lochotína tak, že vznikly ve směru do centra tři jízdní pruhy. Součástí oprav bylo i vybudování přeložek inženýrských sítí, osazení nového veřejného osvětlení, trakčního vedení, vybudování nových chodníků a cyklostezky. Provoz na mostě byl zachován po celou dobu rekonstrukce ve dvou, byť zúžených pruzích pro každý směr, tramvajový provoz byl v některých etapách výstavby veden po jedné koleji obousměrně.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak