Search
Close this search box.

Poznejte PERT: užitečná metoda pro řízení složitých projektů s mnoha aktivitami 

Toužíte mít své projekty naplánované stejně precizně jako to má třeba i armáda USA? Čtěte dál, protože právě metodu PERT původně vyvinuli pro řízení složitých projektů ve vojenském průmyslu během studené války. Ukážeme vám, jak a kdy ji použít i v podnikání. 

Nebojte, nevymýšlíme si teď nějaké hokusy pokusy, PERT metoda už dávno není jen pro armádu, od té doby se rozšířila a používá se v různých oblastech včetně stavebnictví, vývoje software, inženýrství a dalších projektových činností. 

Co PERT vlastně je? 

Hlavním cílem PERT (Program Evaluation and Review Technique) je pomoci organizacím plánovat a řídit projekty, u kterých není jisté, jak dlouho budou trvat a kolik nákladů spolykají. 

PERT diagram je vlastně jednoduchá pomůcka pro vizualizaci průběhu projektu a co nejpravděpodobnější výpočet doby jeho trvání (popřípadě i jeho nákladů). 

Jak PERT diagram funguje? 

Podobně jako jiné metody projektového řízení začíná i PERT sepsáním všech aktivit spojených s projektem

  • fáze projektu, 
  • jednotlivé milníky, kterých je potřeba dosáhnout, aby šlo v projektu pokračovat, 
  • konkrétní úkoly a podúkoly. 

Každý úkol nebo činnost je zde nazýván „aktivitou“. 

Jako další stanovíte závislosti mezi jednotlivými aktivitami. Tím se myslí, že některé aktivity můžete vykonávat současně, zatímco na jiných jde začít pracovat až po dokončení jiných úkolů. 

To zanesete do PERT diagramu, kde bude jasně vizualizované, jaké aktivity začnou jako první (a zda některé poběží současně), které jako další a tak dále, dokud nezmapujete celý proces. 

Obvykle se používají čtverce, obdélníky nebo ovály, které představují úkoly a milníky, kterých je potřeba dosáhnout, aby se projekt mohl posunout do další fáze. Mezi ně nakreslíte šipky představující závislost mezi jednotlivými úkoly a milníky. 

Tip: Abyste nemuseli diagram kreslit ručně nebo ho sami vytvářet v nějakém grafickém programu, můžete využít nástroje pro projektové řízení, které tento diagram mají v nabídce svých funkcí.   

PERT metoda časového odhadu 

Čím především se tento model liší od jiných, je co nejpřesnější odhad trvání jednotlivých fází, a tedy i celého projektu.  

Každá aktivita má definovaný čas trvání třemi odhady: 

  • optimistický časový odhad – za předpokladu, že všechno půjde nad očekávání dobře, 
  • pesimistický časový odhad – za předpokladu, že se pokazí a protáhne, co může, 
  • a realistický časový odhad – za předpokladu, že vše proběhne normálně, jak jste zvyklí. 

Když sečtete 1× optimistický odhad, 1× pesimistický odhad, 4× realistický odhad a vydělíte je 6, získáte pravděpodobnou průměrnou dobu trvání.  

To je základní práce s PERT, ale na internetu nebo v odborných příručkách najdete další postupy, jak se připravit na případné zpoždění u některého z úkolů a další situace, které můžou nastat. 

Jaké jsou hlavní výhody metody PERT? 

  • Skvěle se hodí pro projekty s mnoha aktivitami, které na sobě závisí a kde je obtížné přesně odhadnout, kolik času bude každá aktivita trvat. 
  • PERT umožňuje pracovat s nejistými časovými odhady u aktivit a zohledňovat rozpětí časových odhadů. 
  • Když v projektu existují aktivity, které mohou probíhat současně, PERT vám je pomůže správně koordinovat
  • Pomáhá identifikovat kritické body na cestě k cíli a prioritizovat aktivity, které mají největší vliv na termín dokončení projektu. 

Stručně řečeno, PERT pomáhá projektovým manažerům (bez ohledu na obor nebo typ projektu) lépe porozumět rizikům a optimalizovat plán projektu tak, aby se dosáhlo co nejlepších možných výsledků. Vyzkoušejte ho taky a uvidíte, jestli je tím pravým i pro vás. 

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient