Search
Close this search box.

Požár, který vznikl pálením trávy likvidovali hasiči v Branticích

Celkem dvě jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů z Moravskoslezského kraje likvidovaly dne 16.10.2018 po 13 hod. požár, který vznikl spalováním listí a jiného biologického odpadu v zahrádkářské kolonii v obci Brantice, část obce Radim.

Spalování listí prováděla fyzická osoba na ohništi ohraničeném proti případnému rozšíření. I přesto došlo vlivem silného větru k přenesení plamenů na neudržovanou zahradu. Jen díky včasnému ohlášení požáru a rychlému zásahu jednotek požární ochrany nedošlo k rozšíření požáru na přilehlou chatu a dále do okolí. Bohužel tyto události každým rokem doprovází podzimní i jarní úklidové práce na zahradách a nezřídka dochází vlivem požáru nejen ke škodám na majetku, ale rovněž ke zraněním osob.

V souvislosti s touto událostí bychom Vás rádi opět upozornili na povinnosti související se spalováním hořlavých látek. V první fázi je třeba rozlišit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Fyzickým osobám zákon o PO nezakazuje provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. shrabané trávy, pokud jsou realizována opatření proti případnému rozšíření a spalování se nebude provádět v blízkosti jiných hořlavých látek, pod stromy, v blízkosti lesa apod. U tohoto spalování musí být vždy přítomna dospělá osoba. Zároveň je však nutné upozornit na skutečnost, že obce často spalování hořlavých látek zakazují vlastními obecně závaznými vyhláškami. Spalování odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech. Oproti tomu plošné vypalování porostů je zákonem o PO zakázáno.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o PO provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob doporučujeme využít formulář na webových stránkách www.hzsmsk.cz, kde naleznete odkaz na „PÁLENÍ KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jen jednoduché registrace.

Další možností ohlášení pálení je formou emailu (od@hzsmsk.cz) nebo pevné linky (+420 950 739 814), kde je potřeba uvést:

datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice),
jméno a mobilní telefonní číslo na zodpovědnou osobu, která bude u pálení přítomna.
UPOZORNĚNÍ

Hasiči se často setkávají s hlášením pálení na tísňová telefonní čísla 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient