Pololetní kladný výsledek hospodaření nemocnic Krajské zdravotní dává naději do závěru roku

(Aktualizováno před )

Pozitivní trend ekonomického vývoje Krajské zdravotní, a. s., (KZ) potvrdily výsledky hospodaření společnosti za první pololetí roku 2018. Krajská zdravotní, a. s., je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, se 6900 pracovníky největším zaměstnavatelem v regionu a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice.

„Od začátku roku do 30. června 2018 společnost dosáhla zisku ve výši 15,3 milionů korun, což je nadějné pro závěrečné účtování na konci roku. Po kladných hospodářských výsledcích v minulých letech pokračuje pozitivní trend v hospodaření Krajské zdravotní i po letošním pololetním hodnocení. Musíme si však přiznat, že udržet tento příznivý trend je rok od roku těžší. Ale zatím se nám to daří, i když za cenu přijímání řady opatření, jestliže chceme přitom udržet dosavadní dynamiku rekonstrukcí našich nemocnic a jejich oddělení a modernizace přístrojové techniky. Je však nesporné, že Krajská zdravotní se v posledních letech zařadila mezi úspěšně a rozvíjející se firmy v České republice,“ komentoval pololetní výsledek hospodaření KZ předseda jejího představenstva Ing. Jiří Novák.

„Poslední roky se nám daří i v pololetí hospodařit s kladnými čísly. Jsme si vědomi, že další měsíce jako červenec, srpen nebo prosinec nám ekonomiku trochu brzdí, nicméně výsledek pololetí je dobrý odrazový můstek pro hospodaření a další investování v krajských nemocnicích,“ poznamenal Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

Pevnou součástí strategie KZ je postupná obnova nemocnic a modernizace jejich vybavení. Celkový objem investičních aktivit v roce 2018 činí 1,5 miliardy korun.

„Investice byly naplánovány do všech pěti našich nemocnic. V děčínské nemocnici jde například letos o 8 milionů korun na projektovou dokumentaci pro nový pavilon Emergency s centrálními operačními sály a jednotkami intenzivní péče, u něhož se počítá s náklady 381 milionů korun, v ústecké Masarykově nemocnici pokračuje za téměř 54 milionů korun rekonstrukce dětského pavilonu, kdy došlo k rozšíření o jedno nové podlaží. V nemocnici v Teplicích pokračuje výstavba pavilonu se čtyřmi operačními sály a sterilizací, kde celková cena díla je 181,7 milionů korun. Naváže na ni nástavba třetího nadzemního podlaží na objekt operačních sálů pro umístění ARO a JIP s předpokládanou cenou 97 milionů korun. V Teplicích se staví i nízkoprahový urgentní příjem a obratiště sanitek s cenou dle veřejné zakázky 15,3 milionu korun. Mostecká nemocnice má za sebou rekonstrukci plicního pavilonu za 14 milionů korun, otevřena byla po přestěhování do nových prostor a modernizaci nemocniční lékárna, kde cena včetně vybavení přesáhla 5 milionů korun. V nemocnici v Chomutově byla dokončena II. etapa modernizace oddělení nukleární medicíny v celkové hodnotě 18 milionů korun, pracoviště magnetické rezonance s investicí 43,5 milionů korun a nový stravovací provoz za 52,6 milionu korun. Připravuje se onkologický stacionář, cena díla dle veřejné zakázky je 9,4 milionu korun,“ vyjmenoval ze seznamu významných akcí pro letošní rok Ing. Jiří Novák.

„Krajská zdravotní provádí investiční akce cíleně se zásadou důsledného využívání dotačních titulů a díky finanční investiční podpoře od Ústeckého kraje, který tímto umožňuje naplňovat dlouhodobou strategii postupné obnovy nemocnic a jejich přístrojového vybavení,“ zdůraznil předseda představenstva KZ. „Budeme se samozřejmě snažit, stejně jako doposud, o plynulé zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele Ústeckého kraje,“ dodal Ing. Jiří Novák.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz