Polička slavila sté výročí republiky, starosta se skauty zasadil Lípu svobody

Slavnostní setkání u příležitosti oslav 100. výročí založení Československé republiky, 100. výročí vzniku skautské organizace v Poličce a 90. výročí Masarykovy základní školy se konalo ve čtvrtek 25. října 2018. A kde jinde než symbolicky před historickou budovou jubilejní školy a sochou T. G. Masaryka.

Ceremoniál byl zahájen státní hymnou, poté přítomné přivítal starosta města Poličky Jaroslav Martinů. Ten ve svém projevu mimo jiné řekl: „ Rád bych vedle velkého svátku vzniku republiky zmínil i 100 let činnosti skatů v našem městě a při této příležitosti jim s velkou úctou poděkoval za upevňování mravních hodnot, které jsou nezbytné pro zdravý vývoj každého národa.“

Vedoucí poličského skautského střediska Tilia Petr Nožka charakterizoval principy skautské výchovy, historii spojenou se zákazy činnosti v období totalitních režimů i nejdelší svobodné působení skautingu po roce 1989. „Vedeme naše členy v duchu skautských zákonů a morálních principů k lásce k lidem dobré vůle a k přírodě,“ charakterizoval činnost skatů Petr Nožka. Přítomné zároveň pozval na výstavu 100 let skautingu v Poličce probíhající v městském muzeu.

Historii Masarykovy ZŠ i osudy sochy T. G. Masaryka přiblížila Mgr. Alena Dvořáková z Masarykovy ZŠ, události roku 1918 připomněl historik muzea PhDr. David Junek.

Vyvrcholením slavnostního odpoledne bylo zasazení Lípy svobody, která bude významné události naší historie připomínat.

Zájemci o dějiny poté navštívili a se zájmem vyslechli přednášku přibližující události vzniku samostatného státu v Poličce, kterou vedl historik Mgr. Stanislav Konečný.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

SPORT PORADNA: Jak na výběr těch nejvhodnějších kopaček

Milujete fotbal a poohlížíte se po té správné obuvi na kopanou? Poradíme vám s výběrem fotbalových kopaček. Můžeme začít tím, že se zamyslíme nad tím, jaký typ hřiště budete nejčastěji hrát, jaký je váš herní styl a jaký rozpočet máte na kopačky vyčleněný. To vám pomůže zúžit možnosti a snáze se rozhodnout.

Policie oznámí, kdo může za výbuch a smrt v dole OKD před vánoci 2018

Dne 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM Sever ve Stonavě, okres Karviná, k výbuchu metanu. Při výbuchu zahynulo 13 horníků (1 Čech a 12 Poláků) a dalších 7 bylo zraněno. Tři horníci byli hospitalizováni v Ostravě a Karviné, přičemž jeden z nich byl ve vážném stavu. V lednu 2019 vznikl společný vyšetřovací tým složený z justičních a policejních orgánů Polské a České republiky. Nyní mezinárodní tým oznámí výsledky vyšetřování.