Policisté z Plzeňského kraje zahájili bezpečnostní opatření Voda 2018

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje realizuje i v tomto roce celorepublikové bezpečnostní opatření s názvem Voda 2018. Tato akce probíhá na území Plzeňského kraje v době letních prázdnin, tedy v období rekreační sezóny, kdy se u vodních ploch zdržuje větší množství osob, které využívají vodní plochu k odpočinku či sportovním aktivitám. S ohledem na tuto skutečnost se v rámci tohoto opatření zaměřujeme na to, aby na vodních plochách nedocházelo k páchání protiprávního jednání, které je spojeno zejména s řízením a provozem plavidel. Policisté společně se zástupcí Státní plavební správy kontrolují, zda jsou dodržována ustanovení, která vyplývají ze zákona o vnitrozemské plavbě, tzv. vodního zákona a dalších právních norem. Kontroly se týkají např. označení plavidel, jejich technického stavu, kontrolují se potřebné doklady vůdce plavidla a i to, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Činnost policistů je však vztažena i ke kontrolám přístavišť, půjčoven lodí ale i k předcházení páchání majetkové trestné činnosti, ke které může u vodních ploch docházet. Tak jako minulý rok budou policisté i v tomto roce veřejnosti u vodních ploch rozdávat voděodolná pouzdra na mobilní telefon či uložení finanční hotovosti s doporučením, aby lidé měli své věci stále pod kontrolou a zabránili jejich možnému odcizení.

Na území Plzeňského kraje jsou plánována tato opatření např. na vodní nádrži České údolí, na vodní nádrži Hracholusky ale i na některých větších říčních tocích.

Např. na vodní nádrži Hracholusky byly od začátku letních prázdnin provedeny již tři kontrolní akce, při kterých policisté zkontrolovali celkem 23 plavidel, 4 přístaviště a 16 vůdců plavidel, přičemž nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient