Search
Close this search box.

Policisté se vydali mezi bezdomovce

Bezdomovci jsou v mnoha městech výrazným problémem. Svým chováním obtěžují své okolí a v některých případech jsou aktéry trestné, popřípadě přestupkové činnosti. Svá provizorní obydlí si budují na veřejných prostranstvích nebo u veřejně prospěšných zařízeních, kde hrozí nebezpečí, že takovéto zařízení poškodí, hlavně při ohřívání potravin, kdy používají otevřeného ohně. V období silných mrazů se pak tito lidé nezřídka stahují do bytových domů, kde přespávají ve sklepích nebo za výtahy a obyvatelé těchto domů následně volají městské strážníky aby tyto věci řešili. I když je každý člověk svobodný a sám rozhoduje o tom, jak a kde bude přespávat, může takové rozhodnutí skončit újmou na zdraví, obzvlášť ve dnech, kdy venkovní teplota klesá pod bod mrazu. Je povinností strážníka na takováto rizika dotyčného upozornit a pokusit se ho přesvědčit, aby do takového jednání upustil. Z těchto důvodů provádí městská policie preventivně bezpečnostní akce, zaměřené na lidi bez domova, kteří nevyužívají charitativních zařízení, spí na lavičkách nebo v různých provizorních přístřešcích a vystavují se během noci podchlazení. Poslední opatření tohoto druhu proběhlo včera, kdy strážníci společně s pracovníky charity procházeli lokality města a mapovali místa, kde se lidé bez domova zdržují. Jak před samotnou akcí uvedl primátor města Petr Nedvědický: „Musíme prostřednictvím městské policie poradit lidem bez přístřeší, aby se v zimním období uchýlili do sociálních zařízení, která jsou k tomu určena. Je třeba předejít zbytečným zdravotním komplikacím a následným problémům“. Při této kontrole byly bezdomovcům poskytnuty informace, kam a na koho se mohou obrátit v situacích, kdy nemají co jíst nebo nemají kde spát. Pracovníci charity poskytli lidem bez domova drobnou potravinovou pomoc. Ne všichni oslovení ale tuto nabídku akceptují. Velkým problémem z minulosti byla podmínka, která zakazuje navštívit charitativní zařízení v podnapilém stavu, ale to už je na svobodné rozhodnutí každého jednotlivce.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient