Search
Close this search box.

Policisté se opět zaměřili na viditelnost chodců

Policisté se v těchto měsících ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu povinnosti chodců v souvislosti s reflexními prvky. Jak je jistě všeobecně známo, zákon o provozu na pozemních komunikacích nejohroženějším účastníkům silničního provozu stanoví, že „ pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Policisté ovšem doporučují, aby chodci s ohledem na svou bezpečnost za snížené viditelnosti (v noci, za soumraku, za svítání, při silném dešti, sněžení, apod.) používali reflexní prvky také v obci. Nejenže zvyšují světelný kontrast vůči pozadí, ale hlavně prodlužují vzdálenost viditelnosti chodců až na 200 m.

V souvislosti s výše uvedeným proběhla v minulém týdnu dopravní akce zaměřená převážně na viditelnost chodců. Mimo obce a za snížené viditelnosti policisté zkontrolovali celkem 323 chodců, přičemž 8 z nich neměli povinné reflexní prvky. Kontroly chodců probíhaly také v obcích. Zde policisté zjistili dalších 53 přestupků, převážně se jednalo o nedodržení povinností v souvislosti s přecházením vozovky (chůze „na červenou“, přecházení mimo určená místa). Všechny přestupky byly vyřízeny v příkazním řízení.

V průběhu dopravně bezpečnostní akce policisté kontrolovali nejen chodce, ale také řidiče, zda dodržují všechny povinnosti stanovené zákonem. Nejčastějším zjištěným přestupkem bylo překročení maximální povolené rychlosti (55 řidičů), následoval nevyhovující technický stav, který policisté zjistili u 37 vozidel, 11 osob nepoužilo bezpečnostní pásy a 4 řidiči nepoužili při přepravě dětí zádržný systém (autosedačku). Pět osob sedlo za volant po požití návykových látek, sedm po požití alkoholu. Jelikož u dvou z nich se nadýchaná hodnota vyšplhala nad 1 promile, policisté s nimi zahájili trestní řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Celkové výsledky
Po dobu trvání akce policisté zkontrolovali celkem 2 976 vozidel a zjistili 344 přestupků (včetně výše uvedených), z nichž 325 vyřešili na místě v příkazním řízení udělením pokut v celkové výši téměř 120 000,- Kč a 19 oznámili příslušným obecním úřadům.

Kontrolní akce obdobného charakteru již proběhly, s dalšími mohou všichni účastníci počítat v budoucích měsících.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient