Policisté Libereckého kraje kontrolovali řidiče autobusů a nákladních vozidel

Na důkladnou kontrolu převážně nákladních automobilů, kamionů a autobusů se během uplynulého víkendu v rámci celorepublikové akce TISPOL zaměřili policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Na vytipovaných stanovištích kontrolovali, jak jsou dodržovány pravidla silničního provozu spojená s autobusovou a nákladní dopravou. Policisté dále kontrolovali, zda řidiči dodržují přestávky a doby odpočinků, zda nedochází k nedovolené manipulaci s tachografy a paměťovými kartami řidičů, zjišťovali technický stav vozidel, dodržování maximální povolené rychlosti, dále také upevňování nákladu, hmotnostní limity a přepravu nadměrných nákladů. V neposlední řadě se zaměřili na kontrolu dodržování všech zákonných ustanovení souvisejících s provozem na pozemních komunikacích a na problematiku spojenou s pašováním drog, kradenými věcmi a ilegální přepravou zbraní.

Ve stejných dnech tj. od 27. – 29. července probíhala zároveň i součinnostní akce ve spolupráci se Státní veterinární správou a Centrem služeb pro silniční dopravu. Součinnostní akce byla zaměřena zejména na dodržování povinností pro silniční nákladní a autobusovou dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí, dále dodržování doby jízdy a četnost povinných přestávek u řidičů nákladních vozidel a autobusů. Dále pak na omezení jízdy některých vozidel, kontrolu tachografického zařízení a paměťových karet řidičů, na koncesní listiny, eurolicence nebo vstupní povolení a také na technický stav vozidel. Policisté společně s se Státní veterinární správou kontrolovali dodržování povinností při přepravě živých zvířat, živočišných produktů a potravin. Kontrola se týkala zejména toho, zda mají řidiči v pořádku dokumentaci k přepravě zvířat či potravin, zda je prostor kde jsou uloženy potraviny čistý, zda jsou potraviny chráněny před kontaminací, zda jsou udržovány při správné chladírenské či mrazírenské teplotě, vyžadují-li to, zda nevykazují známky kažení apod. Při akcích se policisté rovněž zaměřili na pátrání po hledaných osobách, odcizených věcech a vozidlech. Zvýšenou pozornost věnověli problematice nelegální migrace.

Během trvání akce policisté zkontrolovali celkem 122 vozidel, z toho 64 nákladních vozidel ( z toho 2 nákladní vozidla přepravující nebezpečný náklad) a 3 autobusy. Porušení zákona zjistili celkem u 56 řidičů, z toho ve 12 případech u nákladních vozidel a v 1 případě u autobusu. Ve 44 případech vyřešili přestupky na místě blokovou pokutou v celkové výši 17 700 korun. A ve 12 případech přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu. Nejčastějším přestupkem byl nevyhovující technický stav vozidel, a to celkem ve 13 případech, z toho v 10 případech u nákladních vozidel a v 1 případě u autobusu. V 5 případech se jednalo o vážnou závadu. Druhým nejčastěšjím přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů, celkem v 10 případech.

Dva řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu, z toho se v jednom případě jednalo o řidiče nákladního vozidla. Dalším častým zjištěným přestupkem, celkem ve 3 případech – u řidičů nákladních vozidel – policisté zjistili porušení v oblasti sociálních předpisů – nesprávné používání tachografu tj. nevyplněný záznamový list, propadlé ověření, nevedení záznamu – přepínání režimů práce apod.. Stejné porušení v oblasti sociálních předpisů odhalili policisté i jednoho řidiče autobusu.

V jednom případě policisté uložili řidiči, u kterého pojali podezření, že by se mohl vyhýbat správnímu řízení, kauci ve výši 10 tisíc korun.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient