Policisté Karlovarského kraje bojují proti drogové kriminalitě

V rámci EU Projektu se policisté účastnili česko-německého policejního opatření, zaměřeného na kontroly osob a vozidel s cílem odhalit protiprávní jednání, jež souvisí s neoprávněným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Policejní opatření proběhlo dne 4. prosince 2018 v dopoledních hodinách poblíž bývalého hraničního přechodu Schönberg za účasti policistů Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Policejního ředitelství Zwickau a celní správy ze Spolkové policie Německo. Této problematice se úzce věnují policisté Karlovarského kraje i mimo konaní tohoto policejního opatření. Drogovou problematiku berou velmi vážně a jde o jednu z priorit krajského ředitelství. O tom také svědčí množství kontrol, které byly v letošním roce provedeny.

Statistické shrnutí drogové problematiky za rok 2017

Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zjistili v roce 2017 celkem 177 trestných činů v souvislosti s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, z toho bylo objasněno celkem 152 trestných činů. Objasněnost tak činí 85, 87 %. Trestní stíhání bylo zahájeno proti 158 osobám. Ve 35 případech se jednalo o cizince. V 5 případech se jednalo o trestnou činnost spáchanou organizovanou skupinou.

Bylo vyhledáno 27 pěstíren rostlin konopí a 6 varen látky zvané pervitin, obsahující metamfetamin.
V roce 2017 bylo vyhledáno o 34 víc případů víc než v roce 2016, zrealizováno bylo o 38 více pachatelů než v roce 2016, což znamená nárůst o 6,15 % v objasněnosti.

Statistické shrnutí drogové problematiky za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018

V roce 2018 od 1. 1. 12018 do 30. 9. 2018 bylo pracovní skupinou TOXI Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje realizováno celkem 129 drogových případů a 111 pachatelů těchto trestných činů. V tomto období bylo zrealizováno celkem 12 případů pěstíren rostliny marihuany a 3 varny drogy pervitin.

V návaznosti na celkovou koncepci boje s drogovou trestnou činností na území Karlovarského kraje bylo za hodnocené období od 1. 1. 2018 do 30. 9 .2018 naplánováno a následně provedeno 8 preventivních policejních akcí „KARINA – PREVENCE“. Akce KARINA proběhla v 5 případech na teritoriu ÚO Cheb, ve 3 případech na ÚO Karlovy Vary, ve 2 případech na ÚO Sokolov, kdy se zúčastnilo kontrol celkem 288 policistů. V rámci těchto 8 akcí mylo zkontrolováno celkem 6 640 osob a 5 179 motorových vozidel.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient