Policie odhalila rozsáhlý podvod s byty v Brně

(Aktualizováno před )

V polovině června se policisté z oddělení hospodářské kriminality dozvěděli o možném podvodném jednání v souvislosti s nájmem a následnou privatizací obecních bytů, kterého se měl dopustit dnes již obviněný Pavel H. Během prověřování se podařilo zjistit totožnost podezřelé osoby i to, že by v pondělí 18.6. mělo dojít k jeho schůzce s klientem. Kriminalisté bleskově naplánovali akci, která byla komplikovaná faktem, že k setkání mělo dojít v prostorách magistrátu města Brna a bylo nutno zajistit všechny možné únikové trasy. I tak podezřelou osobu kriminalisté zadrželi při pokusu o vylákání finanční hotovosti ve výši 730 tisíc korun. Překvapený muž byl obviněn z podvodu a při dalším vyšetřování jsme přišli na dalších 15 případů podobného charakteru. Zároveň je velmi pravděpodobné, že minimálně v několika případech figuruje i další muž, po kterém policie dosud neúspěšně pátrá.

Jednání obviněného spočívalo nejprve v nabídce uzavření falešné nájemní smlouvy na obecní byt s tím, že následně bude uzavřena kupní smlouva mezi magistrátem města Brna a dotyčným nájemcem na koupi uvedeného bytu. Uvedené bylo však zcela fiktivní, obviněný ani případní další podezřelí nemohli mít žádný přístup k uvedeným bytům. Rovněž způsob pronájmu či privatizace bytů v městě Brně je zcela odlišný. Obviněný měl přesto pro část občanů velmi promyšlenou strategii, kdy byl schopen v rámci jednoho bytu podvést až 4 různé osoby. Každému koupěchtivému zájemci pak přislíbil uzavření nájemní smlouvy a následný odkup uvedeného bytu. Rovněž si opatřil klíče od uvedených bytů a osobám tento byt ukazoval, někdy jim byt dokonce předal k užívání. Původní nájemce o tomto nevěděl a myslel si, že byt je prázdný či vrácený. Ke své činnosti obviněný dále využíval falešná razítka katastrálního úřadu se státní pečetí, brněnského notáře a dále razítka Statutárního města Brna, Úřadu městské části Brno-střed a společností zabývajících se správnou bytového fondu. Smlouvy pak opatřoval falešným podpisem představitelů vedení města či městských částí a předával je klientům. Na základě falešných smluv inkasoval peníze a vydával falešná potvrzení o úhradě kupní ceny za byt. Vše probíhalo tak, že se snažil vyvolat dojem úředníka magistrátu města Brna a dokonce při inkasování peněz odcházel jakoby na pokladnu magistrátu, kde uvedenou částku složil a přinesl zpět zmiňovaná falešná potvrzení.

V současné chvíli mají policisté vypátráno cca 15 poškozených, ale předpokládají, že jejich počet bude stejně jako škoda výrazně vyšší. Kriminalisté intenzivně pracují na zjištění dalších pachatelů a poškozených. Pokud jste se s obdobným jednáním setkali, kontaktujte policisty prostřednictvím linky 158 nebo na telefonním čísle 974 625 792. Na těchto místech rovněž policie přijme informace o muži, po kterém v souvislosti s podvody pátrá a potřebují objasnit jeho možnou účast na případech.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz