Search
Close this search box.

Pohádka o krásné zemi od čtenáře Domácích novin

To bylo jednou na pohostinné, dříve zelené planetě, takové malé, ale o to krásnější království. Byla to země nádherná, dobře se v ní všem žilo, ale o to více trpěla závistí a rozpínavostí okolních vládců.

Právě v letošním roce slaví tato zemička sto let od svého vzniku. Během celé doby trvání tohoto království se někteří loupeživí a vražední nájezdníci pokoušeli tu zemi, kterou všichni obyvatelé milovali a snažili se, aby byla stále krásnější, zničit, podrobit si její obyvatele, všechno hezké podupat, pokořit a ponížit lidičky, usilovně pracující na ještě větším blahobytu svého malého a všemi milovaného království. Bohužel se to na nějaký čas několika nájezdným bandám podařilo, ale vždy pomohli přátelé a hrdinství človíčků, bojujících za svobodu a krásu svého domova.

Stalo se ale, že tuto nádhernou zem postihla nová nemoc. Šířila se nekontrolovaně rychle a bez jakékoliv možnosti obrany a léčby. Ta nemoc zasáhla i okolní země a dál se rychle šířila. Nakonec poznamenala i rádce a pomocníky samotného krále a lidem bylo čím dále hůř. Byli ale tou nemocí tak oslabení, že se nedokázali vzbouřit a účinně s tou katastrofou bojovat, tak jako se jim již několikrát v minulosti podařilo ochránit království nejen před nemocemi, ale i závistí a rozpínavostí sousedů. Té nemoci začali všichni říkat grošovina, protože k obchodování se používaly právě groše a příznakem té nemoci byla snaha za každou cenu získat těch grošíků stále více a více. Královi rádcové vladaře neustále přesvědčovali o tom, že jeho poddaní si žijí opravdu královsky, že nevědí roupama co dělat a vůbec si neváží dobrodiní svého panovníka. Chtěli, aby král své poddané potrestal zvýšením daní, aby posílil moc úředníků a zákonodárců, aby tak bylo možné zabránit velkým škodám, které by mohli neukáznění poddaní způsobit. Král neměl čas a ani chuť se o situaci v zemi sám osobně přesvědčit a tak radám zlotřilých a machinacemi zbohatlých rádců vyhověl. Daně ale byly už tak vysoké, že nebylo možné je dál navyšovat a tak se bohatí rádcové soustředili na to, aby bylo všechno potřebné zboží i služby stále dražší. Začalo se říkat, že za chvíli se bude platit i za to, že poddaní dýchají.Ti neměli odvahu se násilí vzepřít, báli se pomstě králových rádců a tragedie byla o to větší, že mnozí z králových poddaných díky nemoci grošovina zbohatli a obranu před králem a jeho rádci nepovažovali za nutnou, protože při jakýchkoliv potížích jim vždy pomohly naspořené grošíky. Ke všem problémům se ještě připojila příroda, nastala dlouhotrvající tropická vedra, celá země se potýkala se suchem, požáry a nedostatkem vody, ale zatím i tu potřebnou vodu si zbohatlí poddaní mohli koupit. Hrstka obyvatel království se zapojila do boje proti zlým a chamtivým královským radcům, také pomáhali uchovat zásoby vody ve své zemičce, ale byla jich jen hrstka a tak se jim v nerovném boji nedařilo uspět. Později se po zemi rozneslo, že samotný hlavní rádce je podezřelý z pomáhání dřívějším, nejhorším krvelačným uchvatitelům a bylo zle. Poddaní se ještě více báli projevit jakýkoliv, byť i jen náznak nesouhlasu s praktikami králových rádců a někteří jejich sousedé stále bohatli. O nastalých zlých časech se tak tiše a opatrně mluvilo jen v hospodách a doma.

A dříve zelená planeta a lidé na ní žijící dále chřadli a začaly se šířit hlavně do budoucna obavy z mnoha neřešitelných problémů. Samotného krále i jeho rádce však nic takového nenutilo k tomu, nějak zlé situaci čelit.

Bylo by zajímavé vědět jak ta krásná země, domov můj i mnoha hodných lidiček bude vypadat za dalších sto let její existence. Bude vůbec ještě existovat?

Praha 24.srpna 2018

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Investiční zlato, jistota s hologramem

Švýcarské zlaté slitky s hologramem od rafinerie Argor-Heraeus představují revoluci v oblasti investičního zlata. Nejedná se jen o obyčejné zlaté cihly, ale o vyspělé technologické

Tvorba webových stránek: Webklient