Poděkování jezdeckého klubu za finanční podporu od města Cheb

Jezdectví Cheb, z.s. chce tímto poděkovat Městu Cheb za finanční podporu, kterou z grantového systému poskytlo v roce 2018 na celoroční činnost klubu.

Náš sportovní klub se věnuje především dětem a mládeži. Poskytnuté finanční prostředky umožňují členům pravidelnou celoroční sportovní činnost a jejich účast v soutěžích převážně v rámci našeho kraje.

Tato podpora přispívá k výchově dětí v zájmu o sport a současně děti vychovává v lásce k přírodě a ke zvířatům.

Lenka Procházková, předsedkyně

Scroll to Top
Web spravuje Webklient