Plzeňští vysokoškoláci si převzali stipendia

Celkem 33 vynikajících studentů a doktorandů Západočeské univerzity v Plzni a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy převzalo v úterý 2. října v Měšťanské besedy stipendia města Plzně, rektora Západočeského kraje a Plzeňského kraje.

První náměstek primátora města Plzně Martin Baxa předal deseti studentům stipendium města Plzně, rektor univerzity Miroslav Holeček udělil mimořádné stipendium 16 studentům Západočeské univerzity. Sedm studentů bylo oceněno za mimořádné studijní výsledky a vynikající reprezentaci univerzity v odborných oblastech, dalších devět získalo stipendium za úspěchy v oblasti sportu. Sedm studentů a doktorandů převzalo z rukou náměstkyně hejtmana Ivany Bartošové stipendium Plzeňského kraje. Stipendia rektora, Plzeňského kraje i města Plzně mají hodnotu 20 tisíc korun, stipendium rektora za sportovní úspěchy je dotováno částkou 10 tisíc korun.

Stipendia města Plzně jsou udělována už od roku 2006, cílí na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů jednotlivých fakult plzeňských veřejných vysokých škol. Stipendisty navrhují každoročně děkani jednotlivých fakult ZČU a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni rektorovi ZČU. Rektor poté předkládá Radě města Plzně souhrnný návrh na vědomí. Navržení studenti musí mít vynikající studijní výsledky, musí spolupracovat na projektech své univerzity s městem, případně institucemi sídlícími na území města Plzně, a musí mít trvalé bydliště v Plzni.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak