Plzeňští strážníci denně řeší problematiku lidí bez domova

Městská policie Plzeň denně řeší problematiku spojenou s lidmi bez domova. Velkým pomocníkem je pro ni kamerový systém, díky kterému mají strážníci přehled o všech rizikových lokalitách ve městě. „Ale to hlavní představuje především jejich dlouhodobá každodenní práce s problémovými lidmi přímo v terénu, která spočívá především v neustálém dohledu a napomínání. Velmi si vážím maximální snahy strážníků o řešení prohřešků těchto lidí v oblasti přestupkového jednání,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký.

Někteří z bezdomovců se dopouštějí přestupků proti veřejnému pořádku opakovaně a pokuty na ně neplatí. Jednou z možností, jak udržet veřejný pořádek, bylo udělení správního trestu – zákazu pobytu správním orgánem. Po novele přestupkového zákona toto opatření však zaniklo, tím strážníci přišli o silný nástroj působení na protiprávní chování nepřizpůsobivých osob.

„Hlídky městské policie se při svém každodenním kontaktu s lidmi bez domova snaží, aby udržovali čistotu a pořádek. Strážníci u sebe nosí igelitové pytle na odpadky, a když tyto osoby nepořádek vytvoří, snaží se je přimět k tomu, aby vše po sobě řádně uklidili.

K sankčnímu řešení protiprávního jednání je vždy nutné, aby byly naplněny všechny znaky skutkové podstaty přestupků. Pouhou svou přítomností v relaxačních místech Plzně vyvolávají často nelibost, pokud se však svým jednáním nedopouštějí žádného protiprávního jednání, není důvod k zásahu ze strany veřejné moci. Jde především o situace, kdy v klidu posedávají na lavičkách, popíjejí alkohol. Tím se žádného protiprávního jednání nedopouští. K případům, kdy jsou obyvatelé města pobouřeni přítomností bezdomovců, vyjíždějí strážníci denně,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

K optickému nárůstu počtu těchto osob pohybujících se na území města došlo zejména tím, že byl současně zbourán objekt bývalé plzeňské jízdárny a strhnut byl vybydlený objekt v areálu vojenských kasáren v Plzni na Borech, kde řada z nich pobývala.

Městská policie Plzeň v rámci eliminace protispolečenských jednání osob bez domova spolupracuje také s Plzeňskými městskými dopravními podniky. V uplynulých měsících proběhl pilotní projekt, jehož jedním z hlavních cílů bylo povolit vstup do vozidel MHD pouze cestujícím s platným jízdním dokladem. Během šesti týdnů bylo zkontrolováno na 30 tisíc cestujících, z nichž přibližně tři tisíce nebyly připuštěny k přepravě. Součinnost strážníků a revizorů kvitovalo vedení Plzeňských dopravních podniků. Přítomnost uniformovaných strážníků poskytla cestujícím vyšší pocit bezpečí a přepravního komfortu.

Městská policie v této oblasti uvítá spolupráci občanů. Mají-li podezření na jakékoli protiprávní jednání nebo i pouze nevhodné chování jakýchkoli osob, nechť se bezodkladně obrátí na bezplatnou tísňovou linku 156. Operační strážník vyšle na místo hlídku v terénu, která bude záležitost dle příslušných zákonných norem řešit.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak