Plzeňští hasiči vyznamenali osobnosti podporující fungování sboru

U příležitosti stého výročí založení samostatného Československa udělilo Městské sdružení hasičů Plzeň celkem 31 medailí a poděkování osobnostem, jež se významnou měrou podílely na podpoře a rozvoji sboru dobrovolných hasičů na území města Plzně. Slavnostní předávání ocenění se uskutečnilo v pátek 26. října v atriu Měšťanské besedy.

Mezi oceněnými byli také zástupci města – primátor Martin Zrzavecký, první náměstek primátora Martin Baxa a starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Lumír Aschenbrenner. Hasiči také poděkovali bývalému vedoucímu Odboru krizového řízení Magistrátu města Plzně Petru Liškovi. Zbylými oceněnými byli členové sboru dobrovolných hasičů, kteří se úspěšně podílejí na rozvoji sboru či práci s mládeží.

Podle Vlastimila Maliny, šéfa dobrovolných hasičů v Plzni, se přítomní hasiči na slavnostním předání ocenění shodli se zástupci města na potřebě dalšího rozvoje techniky a zázemí dobrovolných hasičů, kteří jsou nejen součástí integrovaného záchranného systému, ale také vychovávají mládež a v menších plzeňských obvodech zajišťují i kulturní život obvodu. „Naším heslem je bližnímu ku pomoci,“ připomněl Vlastimil Malina a doplnil: „Vážíme si pomoci a podpory města a doufáme, že tato podpora bude i nadále pokračovat. Chtěl bych vyzdvihnout spolupráci s prvním náměstkem Martinem Baxou a starostou Slovan Lumírem Aschenbrennerem, kteří nám byli v minulosti velmi nápomocni při plzeňských povodních.“

Jednotky dobrovolných hasičů jsou jednou ze základních složek integrovaného záchranného systému, jejich existence je zakotvena v zákoně, obec má povinnost je zřídit. Každoročně je také z městského rozpočtu uvolňována finanční částka na vybavení dobrovolných hasičů moderní technikou. V Plzni působí 16 jednotek dobrovolných hasičů.

Dobrovolní hasiči se snaží různými akcemi přiblížit občanům města jejich práci. Kromě rozsáhlé dvouroční kampaně Staň se dobrovolným hasičem, která odstartovala za podpory primátora Martina Zrzaveckého a cílí na nové členy sboru dobrovolných hasičů, připravili členové sboru Den s dobrovolnými hasiči a vloni v srpnu u příležitosti 15. výročí od ničivé povodně, která napáchala škody za více než půl miliardy korun, vytvořili venkovní výstavu POVODNĚ 2002 – 15 LET POTÉ v Kopeckého sadech, a to ve spolupráci s městem. Kromě velkoplošných fotografií, zachycujících tehdejší události ve městě, byla k vidění dobová hasičská technika včetně části protipovodňové pískové pytlované hráze.

Dobrovolná požární ochrana v Plzni působí v různých vývojových podobách již bezmála 140 let. Pamětní medaile u příležitosti stého výročí samostatného Československa vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Na co si dát pozor při výběru fotovoltaiky a tepelného čerpadla?

Výběr fotovoltaického zařízení a tepelného čerpadla znamená investici, která bude mít vliv na naši budoucnost. Je důležité si uvědomit, že výběrem správného systému můžeme ušetřit spoustu peněz a snížit naši uhlíkovou stopu. Proto se při výběru obou zařízení musíme zaměřit na některé klíčové body, abychom měli jistotu, že jsme udělali nejlepší možnou volbu.

Znáte hlavní města světa?

Světové metropole jsou města, která hrají klíčovou roli v globálním ekonomickém, kulturním a politickém systému. Tyto města často představují kulturní a historická centra, kde se nacházejí ikonické stavby, muzea a památky. Tento kvíz se zaměřuje na hlavní města největších světových ekonomik a stává se tak skvělou příležitostí procvičit si své znalosti o hlavních městech po celém světě.

Co je CE certifikace a pro koho je důležitá?

Označení CE je důkazem, že výrobce nechal výrobek posoudit a ten splňuje zdravotní, bezpečnostní a environmentální požadavky. Tahle certifikace vám jednak dodá na důvěryhodnosti, jednak