Plzeňská pedagogická fakulta slaví sedmdesátiny

Slavnostní vědecká rada fakulty pedagogické, workshop pro žáky základních škol z historie pedagogické fakulty, odborná studentská konference, vernisáž výstavy První dekáda a koncert byly součástí oslav 70. výročí založení Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve středu 28. listopadu. Vernisáže výstavy První dekáda: Počátky Pedagogické fakulty v Plzni v letech 1948 – 1958 ve vestibulu sídla fakulty pedagogické (FPe) ve Veleslavínově ulici, kterou připravila katedra historie FPe společně se Státním oblastním archivem v Plzni, se za město Plzeň zúčastnil primátor Martin Baxa.

„Fakultě pedagogické, která dnes přesně slaví 25 642 dnů svého fungování, jak spočítal pan děkan Miroslav Randa, bych rád popřál další dlouhé fungování. Já sám jsem absolventem fakulty pedagogické, bohužel ne zde v Plzni. Díky mé skvělé paní učitelce na Mikulášském gymnáziu jsem chtěl vystudovat obor historie a geografie, plzeňská fakulta pedagogická ovšem tento obor v 90. letech nenabízela, proto jsem musel do Brna na Masarykovu univerzitu,“ vzpomněl na svá studia primátor Martin Baxa a dodal: „Učitelství je úžasné povolání, které vám otevírá skvělé možnosti. Vzdělávat mladé lidi.“

Děkan Miroslav Randa připomněl, že fakulta pedagogická byla zřízena nařízením vlády č. 225/1948 Sb. ze dne 14. září 1948 na návrh tehdejšího ministra školství a kultury Zdeňka Nejedlého jako pobočka pražské pedagogické fakulty. Akademický rok začal až 14. listopadu 1948 ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni. Prvním sídlem nového institutu se stala budova bývalého ženského učitelského ústavu v Plzni na Stalinově (dnes Americké) třídě. Následujícího roku byla fakultě pedagogické přiřazena nová budova, bývalé dívčí reálné gymnázium ve Veleslavínově ulici, které je do dnešní doby sídlem této fakulty. „Za 70 let naše fakulta leccos zažila, vyzkoušela si různé formy, byla vysokou školou i vzdělávacím ústavem. Fakulta pedagogická je nejstarší a největší fakultou Západočeské univerzity,“ doplnil Miroslav Randa.

Na prosinec chystá fakulta ještě dvě akce – sraz současných i bývalých pracovníků fakulty 11. prosince a vánoční setkání studentů a pedagogů 19. prosince.

Za 70 let svého působení pedagogická fakulta připravila na svou profesi více než 25 tisíc absolventů.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient