Search
Close this search box.

Plzeňská nemocnice získala certifikát Spokojený pacient

Fakultní nemocnice Plzeň se již po dvanácté zúčastnila šetření spokojenosti pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ na lůžkových oddělení a opět byla pacienty zařazena do nejvyššího ratingového pásma kvality zdravotních služeb „A+“ s výsledkem 84,3 %. Celková spokojenost pacientů s personálem je vysoká, u sester činí 84% a u lékařů se zvýšila na 83,5 %. Zdravotnická zařízení jsou zařazována metodikou do celkem šesti ratingových pásem od nejvyšší „A+“ po nejnižší„B-“ (A+, A, A-, B+, B, B-).

Pacienti, hospitalizovaní v rámci FN Plzeň více než 1 noc, odpovídali na otázky řazených do osmi hlavních kategorií: Přijetí pacienta do nemocnice; Respekt, ohled, úcta k pacientovi; Koordinace a integrace péče o pacienta; Informace, edukace a komunikace s pacientem; Tělesné pohodlí pacienta; Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta; Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta; Propuštění a pokračování péče o pacienta. Nejvyšší spokojenost je s dimenzí „Zapojení rodiny“, kde výsledek dosáhl 93,4 % a s „Propuštěním a pokračováním péče“ – 91,3 %. Spokojenější jsou pacienti i v oblasti „Poskytování informací a komunikace“ s výsledkem 86,4 %.

Nemocnice má kvalitu poskytovaných služeb mezi svými prioritami. O tom, že se jí tento cíl daří naplňovat, svědčí dlouhodobý růstový trend tří klíčových ukazatelů– souhrnné spokojenosti pacientů, spokojenosti s lékaři a spokojenosti se sestrami. Výsledky šetření nabízí podrobné srovnání meziročních trendů pro všechny klíčové i dílčí oblasti spokojenosti, zároveň i pro jednotlivá oddělení a stanice. Díky tomuto šetření vedení oddělení i klinik reagují i na dílčí poklesy spokojenosti pacientů.

Nemocnice děkuje takřka 2500 respondentům za účast na tomto výzkumu.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient