Search
Close this search box.

Plzeň udělila Ceny Ladislava Sutnara

Již posedmé byla v úterý 13. listopadu udělena výjimečným uměleckým osobnostem Cena Ladislava Sutnara. Česká malířka Helena Krbcová a čtyři zahraniční kreativní centra obdržely cenu v Obřadní síni plzeňské radnice z rukou děkana Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni Ladislava Mištery. Udílením cen výjimečným českým i zahraničním uměleckým a pedagogickým osobnostem i institucím navazuje Fakulta umění a designu ZČU na umělecký odkaz plzeňského rodáka a světově uznávaného designéra Ladislava Sutnara. Partnerem Ceny Ladislava Sutnara je město Plzeň.

Ocenění má podobu Sutnarova loga přetvořeného do prostorového objektu. Autorem je pedagog zdejší fakulty umění a designu Petr Vogel.

Cena Ladislava Sutnara byla poprvé udělena v roce 2012, získali ji například Cooper-Hewitt Smithsonian, Design Museum (USA), Museum of Modern Art v New Yorku (USA), Art Institute of Chicago (USA), Roger Remington (USA) či Lech Majewski (PL). Z českých osobností byli oceněni Karel Míšek, Jiří Šalamoun, Zdeněk Ziegler, Jiří Šetlík, Jan Solpera, Rostislav Vaňek či Tomáš Vlček.

Helena Krbcová
Cenu získala Helena Krbcová za její mimořádný přínos pro vzdělávání na poli fashion designu. Své studenty vede k reflexi jejich vztahu k životnímu stylu, vnímání dějinných událostí a k transformaci jejich obsahů do koncepčních výtvarných návrhů a realizací. Její svěřenci dosahují skvělých úspěchů na nejvýznamnějších mezinárodních studentských soutěžích, například na Arts of Fashion Competition v USA, či jsou jejich díla zastoupena ve špičkových sbírkotvorných institucích, například v MoMA New York. Helena Krbcová působí také v řadě odborných porot a věnuje se vlastní tvorbě.

ArkDes a Eric De Groat (Švédsko)
Za zásluhy na poli propagace architektury a designu a v oblasti inkubace a spin-off aktivit pro studenty a absolventy umění a designu získal cenu Eric De Groat, zástupce ředitele Švédského národního centra pro architekturu a design ArkDes. Posláním centra je zvýšit znalosti a kultivovat diskusi o tom, jak architektura a design ovlivňují běžný lidský život. Činí tak prostřednictvím vzdělávacích programů, zpřístupněním knihovny a sbírky čítající kolem čtyř milionů objektů světové úrovně badatelům i širší veřejnosti a spolupořádáním celé řady mezinárodních kurátorských a výzkumných projektů.

Gerrit Rietveld Academie (Nizozemsko)
Amsterodamská škola Gerrit Rietveld Academie, jež vznikla už v roce 1924, patří dlouhá desetiletí mezi světově nejvýraznější a nejprestižnější vzdělávací instituce svého druhu. Profesoři a absolventi této školy zaujímají nejvýznamnější pozice v mezinárodním kulturním dění. Jejich tvorba spoluurčuje vizuální prostředí, ve kterém žijeme. Ocenění získává za nesporný přínos v oblasti vzdělávání na poli designu a umění, jejich propagaci a kulturnímu působení.

Songshan Cultural and Creative Park (Tchaj-wan)
Songshan Cultural and Creative Park získal cenu za budování „mostu“ mezi současnou asijskou a světovou kulturní scénou. Je skvělým příkladem transformace brownfieldu ve funkční a kulturní centrum umožňující setkávání veřejnosti se současnou tchajwanskou kulturou a designem i jejím historickým kontextem, potažmo se současným světovým děním na uměleckém poli.

Stichting NDSM-werf (Nizozemsko)
Stichting NDSM werf Amsterdam obdržel ocenění za příkladnou podporu inkubace mladého živého umění, uměleckých řemesel a designu. NDSM werf je rozsáhlá a dynamická kreativní zóna, která vyrostla na původním území amsterdamského přístavu. Vytváří pódium pro mladou tvůrčí scénu, které jsou prozatím jen těžko dostupné tradiční expozice, výstavní síně a muzea umění. Svěží energie, otevřenost vůči experimentům v žánru crossover z tohoto centra vytvářejí magnet pro tvůrčí talent z celého světa. Nejedná se o izolovanou komunitu, ale centrum, které se těší velké pozornosti celé veřejnosti.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient