Plzeň přispěje na zajištění a zpevnění sochy na průčelí kostela

Částkou 100 tisíc korun přispěje město Římskokatolické farnosti Plzeň na odborné zajištění a zpevnění sochy Immaculaty na hlavním průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu františkánského kláštera v Plzni. Současný stav barokní pískovcové sochy, kterou v roce 2000 restaurátor zpevnil a částečná zrekonstruoval, je nyní podle odborníků v havarijním stavu.

„Cílem je zajistit a zpevnit sochu tak, aby mohla být zhotovena v budoucnu její replika a aby bylo zamezeno odpadávání uvolněných částí sochy do prostoru vstupu do kostela. Celkové náklady přesahují finanční možnosti vlastníka, a proto jsme se rozhodli přispět,“ uvedl primátora Martin Baxa. O příspěvku rozhodli zastupitelé na svém zářijovém zasedání.

Podle odborníků socha v důsledku použitého pískovcového materiálu, který není vhodný pro uplatnění v exteriéru a po vrstvách odmrzá, vykazuje velké úbytky hmot. „Svědčí o námaze erozních vlivů a vykazují tvarovou degradaci sochy a velmi vážnou statickou poruchu,“ doplnil vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Plzně Petr Marovič.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je jako součást areálu františkánského kláštera v Plzni nemovitou kulturní památkou. S výstavbou areálu kláštera bylo započato krátce po roce 1295 a stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie byla dokončena kolem roku 1350. Dnešní barokní úprava kostela, na níž se v letech 1723 – 1724 podílel též Jakub Auguston, konkrétně přestavbou hlavního západního průčelí, kde je osazena socha Immaculaty, byla dokončena roku 1740.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient