Plzeň ocenila výjimečné učitele

(Aktualizováno před )

Výjimečné pedagogy a zaměstnance svých základních a mateřských škol ocenilo v úterý 19. června město Plzeň. Do „síně slávy“ uvedlo profesionála z oboru a cenu udělilo i mecenáši školství. Ocenění si laureáti převzali při slavnostním aktu v koncertním sále 25. základní školy v Plzni z rukou náměstkyně primátora pro oblast školství a sociálních věcí Evy Herinkové a ekonomického náměstka primátora Pavla Kotase. Ocenění pedagogům je předáno v letošním roce již potřetí. Slavnostní odpoledne zpestřily svým vystoupením děti ze sboru Rolničky 25. základní školy.

„Je mi opravdu velkou ctí předstoupit již potřetí před vás pracovníky ve školství a poděkovat vám za práci, kterou pro společnost vykonáváte. Vaše činnost není vůbec jednoduchá a jsem ráda, že vás můžeme cenou města Plzně ocenit a motivovat k dalším aktivitám s dětmi,“ uvedla Eva Herinková, náměstkyně pro oblast školství a sociálních věcí.

Za školní rok 2017/2018 bylo ocenění předáno v následujících pěti kategoriích:

Ocenění za celoživotní přínos školství („síň slávy“) získala bývalá ředitelka Tyršovy základní školy Helena Holá. Díky své otevřenosti a pokrokovosti nastartovala vývoj Tyršovy školy do podoby, ve které se dnes nachází. Po absolutoriu Pedagogické fakulty v Plzni učila na různých školách v okolí Plzně. Po roce 1968 byla přeložena pro angažovanost proti komunistickému režimu na školy ve Stodu a Chotěšově, kde působila až do konce 70. let. Její poslední působiště bylo na základní škole v Plzni – Černicích, kde zpočátku byla jednou ze čtyř učitelek. Její velkou láskou byla a je poezie a práce s textem, a proto na škole vedla velmi úspěšný recitační kroužek. V listopadu 1990 se stala ředitelkou školy. Díky své otevřenosti novým věcem začala zvelebovat nejen budovu školy (například vybudováním nové tělocvičny), ale především začala stmelovat kolektiv učitelů a poskytla možnost jejich dalšího profesního růstu. Uvědomila si důležitost spolupráce základní a mateřské školy, která byla a je součástí školy. Záhy zavedla vyučovací program Obecná škola a slovní hodnocení výchovných předmětů. Před svým odchodem do důchodu zahájila alternativní výuku podle projektu Začít spolu a s ním slovní hodnocení všech předmětů v první třídě. Tento způsob hodnocení se postupně rozšířil až do třetího ročníku. V Tyršově základní škole zavedla všechny principy humanistické pedagogiky. Její motto bylo: Rodiče svěřují pedagogovi to nejdražší, co mají. Díky pokrokovosti Heleny Holé měla škola jasné další směřování i po jejím odchodu do důchodu. Cenu převzala za Helenu Holou dcera Lenka Mášková.

V kategorii Pedagog roku základní školy získal ocenění učitel Ludvík Křížek, který pracuje na 26. základní škole již 28 let. Provedl školní docházkou celou řadu žáků, kteří se stále do školy vracejí a i po letech ho jako výborného učitele oceňují. Jako třídní učitel patřil vždy k nejlepším. Dokázal dětem objasňovat pojmy jako je pokora, úcta, vlastenectví, pomoc, víra, odpovědnost a především láska. Věnuje se pedagogické práci celý život a neustále se přizpůsobuje novým trendům ve školství. Jeho práce vykazuje nejen odbornost, ale především velkou míru lidskosti a empatie. Celoživotně se věnuje charitativní a dobrovolnické činnosti v organizaci ADRA, dokázal k tomuto přivést i žáky školy. Ti již několik let podporují právě z nadace ADRA děti z rozvojových zemí, které nedosáhnou na školní vzdělání. V současné době má 26. základní škola již druhé dítě v projektu Adopce na dálku. V době, kdy bylo třeba pomoci i velmi těžce nemocné žákyni, projevil nesmírnou míru lidskosti. Pomáhal jak rodině, tak i nemocné žákyni. Nikdy neodmítne žádost o pomoc a vždy je ochoten naslouchat ostatním.

V kategorii Pedagog roku mateřské školy byla oceněna učitelka 60. mateřské školy Eva Kandlerová, jenž je dlouholetou zaměstnankyní této školy. Eva Kandlerová má za sebou několikaletou praxi v běžné i speciální mateřské škole, kde pracovala jako logopedická asistentka. V průběhu své praxe vykonávala i funkci ředitelky mateřské školy, rozhodla se však po čase opět vrátit k přímé práci s dětmi, která ji maximálně naplňuje. V současné době se Eva Kandlerová věnuje práci zástupkyně ředitelky 60. mateřské školy, má na starosti inventarizaci školy, vede logopedickou přípravu dětí a připravuje praktikantky středních odborných škol.

V kategorii Provozní zaměstnanec roku obdržela cenu Blahoslava Krňoulová, mzdová účetní a personalistka na 25. základní škole, kde pracuje již řadu let. Ochotně poradí každému z více než stovky zaměstnanců své školy a pomůže i v nestandartních situacích. Neustále si udržuje výborný přehled v předpisech týkajících se pracovně právních vztahů, je velice pracovitá, svědomitá a trpělivá. Často také komunikuje se zaměstnanci Správy informačních technologií města Plzně a díky své přesnosti pomáhá pilovat nedokonalosti v účetním programu pro zpracování mezd, například v nepřesných výpočtech při generování výkazů. Díky své spolehlivosti a kvalitní práci je Blahoslava Krňoulová oporou nejen pro vedení 25. základní školy v Plzni, ale také pro vedoucí pracovníky na dalších třech plzeňských základních školách, kde zpracovává mzdy.

V kategorii Mecenáš plzeňského školství získala ocenění společnost Lidl Česká republika, cenu převzala Zuzana Holá, vedoucí firemní komunikace společnosti. Lidl věnoval plzeňským školám a zdejším sportovním klubům dary ve výši 1,138 milionu korun, a to na nákup vybavení pro sportovní činnosti žáků 16. základní a mateřské školy ve výši 101 tisíc korun, sedm kusů modulů šatních skříněk s lavičkou 1. a 4. základní škole ve výši 53 tisíc korun a za 984 tisíc korun věnoval sportovním klubům na území města Plzně 130 modulů skříněk po pěti s lavičkou před skříňkou.

V kategorii Mimořádný počin plzeňského školství nebylo ocenění uděleno, ale v letošním roce přistoupila hodnotící komise k udělení zvláštního pamětního listu Vladimíru Dykovi in memoriam na návrh Spolku boleveckých rodáků. Vzpomínky se váží k létům 1930 – 1955, ve kterých působil jako přísný a důsledný učitel matematiky, hudební výchovy a na druhém stupni fyziky, biologie a chemie. Svojí hudbou na housle působil nejen při výuce ve škole, ale i při organizování příležitostných i pravidelných akademií dětí za účasti rodičů jako dirigent. Byl aktivním členem Učitelského sboru v Plzni. Ve společenském životě byl účasten v hudebním souboru boleveckého Sokola a jiných aktivitách tohoto spolku. Pamětní list převzali Miluše Marešová a Bohuslav Strejc.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz