Search
Close this search box.

Plzeň bude mít studii odtokových poměrů

Plzeň si nechává zpracovat Koncepci odtokových poměrů, která je zaměřená na malé vodní toky na území města o celkové délce zhruba 110 kilometrů. Jedná se o komplexní dokument, který umožní koncepční přístup k nakládání s dešťovou vodou. Pomůže k zajištění vyšší čistoty toků a definuje rizika při suchu i záplavách. Zároveň navrhne možnosti vsakování velkého úhrnu dešťových srážek v konkrétních místech na území metropole. Koncepce by se měla schvalovat za zhruba 1,5 roku. Je součástí konceptu chytrého města Smart City Plzeň, který zavádí řešení, jež mají občanům usnadnit, zkvalitnit a zpříjemnit život.

„Ve srovnání s jinými velkými českými městy jde o ojedinělý krok. Plzeň patří v tomto směru v rámci naší republiky mezi průkopníky, neboť většina samospráv tuto problematiku teprve začíná řešit. Na zpracování koncepce se nám podařilo získat dotaci dva miliony korun bez DPH,“ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa. Studie se zaměřuje především na malé vodní toky, a to proto, že velké vodní toky jsou již zanalyzované, například Povodňovým modelem města Plzně.

Podle Vlastimila Goly, radního města Plzně pro oblast Smart Cities a podporu podnikání, se veřejná soutěž na zpracovatele koncepce uskutečnila letos na jaře a v srpnu město podepsalo smlouvu s konsorciem firem vedených renomovanou společností DHI, která už v Plzni zpracovala Povodňový model města Plzně a Generel odvodnění. „Mají znalost našeho území. Na studii už pracují od konce srpna. Nejtěžší je podrobné zmapování města, což se nedá udělat od stolu u počítače. Musí projít a zaměřit veškeré vodní toky a zmapovat je, a to není možné uspíšit,“ přiblížil Vlastimil Gola.

Analytická část bude hotová do konce dubna 2019. „Po zmapování bychom měli území znát dostatečně podrobně na to, abychom následně mohli nastavit podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou včetně vypouštění a odlehčování do vodních toků,“ doplnila Kristýna Zýková z ateliéru životního prostředí Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, jenž má problematiku na starost. Vzhledem k dlouhodobě neřešené situaci dochází na většině území republiky k tomu, že do drobných toků odtékají odpadní vody z různých objektů a není to monitorováno. „Doufáme, že jasným nastavením pravidel a jejich následným zavedením do praxe se situace zlepší,“ dodala.

Město bude znát limity pro odpouštění odpadních vod z kanalizace. Problémy jsou nejvíc patrné po větších srážkových událostech, při nichž například letos několikrát uhynulo větší množství ryb v Berounce. Nebezpečné jsou samozřejmě ale i nižší koncentrace. Analýza malých vodních toků bude dále doplněna o hydrogeologické posouzení území, město získá rámec pro nakládání s dešťovou vodou. Navrhne, kde a jakým způsobem bude možné s dešťovými srážkami nakládat. Cílem je snížení zatížení stokové sítě, zlepšení hospodaření s dešťovou vodou a v neposlední řadě zvýšením výparu také zvýšení schopnosti adaptace na změnu klimatu. Drobné vodní toky Plzeň zajímají také kvůli povodním. Přestože se obyvatelé žijící poblíž menších toků často domnívají, že nejsou nebezpečné, je i tam povodňové riziko vysoké. „Dnes už vinou klimatických změn nezpůsobují povodně na malých tocích dlouhotrvající deště, ale spíše přívalové srážky, kdy za krátkou dobu spadne vysoký úhrn srážek v relativně malém povodí a během pár hodin tam může téct stoletá voda,“ vysvětlila Kristýna Zýková.

Koncepce bude obsahovat podrobné výpočty, s nimiž budou moci pracovat další odborníci. Její součástí bude také podrobná textová zpráva, která bude obsahovat analýzu i návrh řešení problematiky. Analýza i návrhy řešení budou odevzdány také v grafické podobě.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Průvodce nakupováním– na co si dát při nákupu oblečení pozor?

Chcete-li být letos in a v pohodlí, musíte si dát při nákupu oblečení, doplňků a obuvi pozor na několik zásadních věcí. Že netušíte, oč se jedná? Nezoufejte a pojďte se inspirovat společně s námi. Na následujících řádcích vám totiž dáme užitečné rady a tipy na to, jak při nákupech oblečení postupovat.

Jak na levnější software? Poradíme!

V dnešním digitálním věku, kdy software tvoří základní stavební kameny našich každodenních pracovních i osobních aktivit, se stává nákup softwarových licencí nezbytností. Jedním z nejvíce

Jak na perfektní stylovou snídani

Během svátečního období mnozí z nás hledají způsoby, jak překvapit a potěšit své hosty.  Perfektní designová snídaně, která kombinuje pohodlí domova s nádechem luxusu, je

Tvorba webových stránek: Webklient