Písničkář Miroslav Paleček otevře výstavu Dřevořezby v Turnově

(Aktualizováno před )

Výstava s názvem Václav Plechatý Dřevořezby je v turnovském Kamenářském domě k vidění až do 30. prosince. Vernisáž ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin otevře minirecitálem písničkář Miroslav Paleček. Výstavu uvede Jindřich Honzík a kurátorka výstavy Vladimíra Jakouběová.

Řezbářství se řadí mezi nejstarší tradiční řemesla. Odnepaměti bylo nejen profesionálně provozovaným uměleckým řemeslem, ale věnovali se mu i autodidakti – lidé v oboru neškolení, s přirozeným talentem a vlohami. Řezbami nejen zdobili nástroje, nářadí, nábytek, ale vytvářeli také předměty duchovní kultury světské i sakrální – betlémy, plastiky, morové sloupy, boží muka a další. Řezbář Václav Plechatý plně vychází z této tradice. Jeho práce jsou ovlivněny jak tradičním lidovým řezbářstvím, tak i styly přírodních národů. Inspiraci nacházel zejména ve stylu afrických černochů a amerických Indiánů, u kterých ho fascinuje jednoduchost a dokonalost postav a mistrná stylizace. Od 80. let se věnuje také grafice, především linorytu, používá i suchou jehlu. Když si to námět vyžaduje, využívá i mezzotinty, lept nebo kombinované techniky. Od roku 1971, kdy vystavoval poprvé, svá díla představil na více jak 40 výstavách u nás i v zahraničí. Pravidelně se účastní řezbářských symposií (Doksy, Turnov, Dolánky u Turnova ad.). Převážnou část děl Václava Plechatého tvoří mohutné rozměrné reliéfy s figurálními, zoomorfními a rostlinnými motivy. Vedle toho vytváří i trojrozměrné plastiky a tzv. miniatury – figury o rozměrech několika centimetrů.

Václav Plechatý pracuje s různými druhy dřev. Výběr dřeviny volí podle námětu zamýšleného díla, často i podle své momentální nálady. Nejčastěji pracuje s lipovým dřevem. Používá i řadu dřev z dalších listnatých stromů – z olše, třešně, švestky, hrušně, jasanu, ořechu či jilmu. Používá i dřeva exotická – mahagon, palisandr nebo limbu. Dřevo opracovává pomocí několika druhů nožů, rovných i profilovaných dlát i speciálních nástrojů jako jsou očka, kruhové nože ad. Pro své práce si vybírá buď dřevo na pile, obvykle silné fošny, nebo hledá vhodné dřevo přímo v lese. Ve většině používá dřevo vyschlé přírodní cestou. Figurální plastiky řeže většinou z jednoho bloku dřeva, reliéfy připravuje z předem připravených a pečlivě vybraných desek, které sklíží do mohutných až tři metry dlouhých bloků. Povrchová úprava dřevěných plastik Václava Plechatého vychází z použitých materiálů. Některé plastiky jsou pouze upravené voskem či šelakem, popřípadě mořidlem. K úpravě některých děl používá pojiva s přírodními pigmenty.

K výrazným počinům Václava Plechatého patří realizace sochařské výzdoby mechanického orloje, který byl zásluhou Martina Chaloupky a jeho partnerů a přátel, slavnostně spuštěn v září roku 2008 v Kryštofově Údolí u Liberce. Kromě dvanácti dřevěných apoštolů, defilujících každou hodinu v oknech orloje, vytvořil Václav Plechatý pro průčelí stavby sochy sv. Kryštofa, sv. Barbory a ponocného. Dominantou orloje je pohyblivá luneta, znázorňující venkovský život.

Muzeum Českého ráje nominuje Václava Plechatého na krajský seznam Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz