Search
Close this search box.

Písek získal dotaci na zeleň

Výsadba bezmála sedmdesáti stromů a keřů ve třech píseckých lokalitách a následná tříletá péče o ně bude výsledkem projektu Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v Písku, na který se městu podařilo získat dotaci ve výši přes 400 tisíc korun z Operačního programu životní prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR.

„Půjde především o doplnění zeleně na sídlišti Jih, dále v ulici Karla Čapka a v lokalitě nástupních prostor u Nemocnice Písek,“ informuje Jan Venclík z odboru investic a rozvoje.

Na Jihu se nová výsadba dřevin uskuteční již na jaře příštího roku. Sázet se zde budou například jírovce, jabloně, vrby, lísky, jilmy a další druhy stromů a keřů v celkovém počtu 35 kusů. Výsadba v ulici Karla Čapka se chystá také na příští jaro. Zde by mělo přibýt sedm javorů a jeden šácholan japonský. Na podzim 2019 bude vysazeno 25 platanů javorolistých před píseckou nemocnicí.

„Ve všech třech uvedených lokalitách probíhá nebo je v nejbližší době plánována revitalizace. Od toho se budou odvíjet i termíny výsadby zeleně, která se samozřejmě může realizovat vždy až po ukončení hlavních stavebních prací,“ vysvětluje Jan Venclík. „V následujících měsících proběhne výběrové řízení na dodavatele, který zajistí jak výsadbu dřevin, tak i následnou pěstební a ochrannou péči po dobu tří let.“

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient