Písecké zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na příští rok

(Aktualizováno před )

Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo návrh rozpočtu města na rok 2019. Ten je koncipován jako přebytkový. „Návrh rozpočtu města Písek počítá pro příští rok s celkovými příjmy ve výši 977 284 000 Kč. Je tak předpokládáno jejich meziroční navýšení o 200 milionů korun. Na tomto růstu se podílejí zejména dva faktory, a to očekávané vyšší daňové příjmy a vyšší čerpání dotací. Celkové předpokládané výdaje byly schváleny ve výši 941 127 000 Kč. Rozpočtovaný přebytek činí 36 157 000 Kč,“ informuje Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru.

V příštím roce město bude pokračovat v započatých investičních akcích a plánuje nové. „Návrh rozpočtu počítá s druhými nejvyššími výdaji za poslední čtyři roky,“ uvádí starostka Eva Vanžurová. „V meziročním porovnání dojde k významnému navýšení u kapitoly školství mládeže a tělovýchovy, a to o více než 240 procent. Na investice škol je počítáno s bezmála 113 miliony korun, za které by mimo jiné měly být dokončeny učebny a stavební úpravy na ZŠ T. Šobra a zateplení a přístavba ZŠ Svobodná. Každá z těchto akcí si vyžádá více než 20 milionů korun.“

Nejnákladnější investiční akcí bude v příštím roce realizace ČOV Smart areálu za zhruba 46 milionů korun. Významné prostředky město vydá za dnes již téměř dokončenou stavbu Městské knihovny Písek, resp. její interiéry, a to zhruba 20 milionů. Rekonstrukce Čapkovy ulice vyjde na 12 milionů a vybudování parkovacích ploch a veřejného prostranství u nemocnice si vyžádá z rozpočtu města 31 milionů korun. Zhruba 17 milionů je vyčleněno na stavební úpravy chaty Živec a 18 milionů na případné zahájení stavby plaveckého bazénu. Očekávané dotace na investiční akce činí v roce 2019 zhruba 183 miliony korun.

Rekonstrukce Čapkovy ulice, úprava nástupních prostor písecké nemocnice, nový plavecký bazén či interiéry městské knihovny patří k významným investicím zahrnutým taktéž do střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019-2022, který písečtí zastupitelé rovněž schválili. Vedle zmíněných akcí, jež budou mít zásadní vliv na hospodaření města v příštím roce, se v dalších letech počítá s výstavbou nové sportovní haly, parkovacího domu u pošty, pořízením kotle na biomasu, revitalizací centra města, přestavbou bývalého internátu v Sovově ulici na pobytové zařízení pro seniory, výstavbou sportovně rekreačního areálu Oldřichov a rekonstrukcí lávky přes Městský ostrov.

„Neznamená to automaticky, že všechny tyto plánované investiční akce budou okamžitě realizovány. Střednědobý výhled rozpočtu nám ukazuje, v jaké kondici by mohly městské finance být a co si za ně město může ve stanoveném období dovolit,“ vysvětluje místostarostka Petra Trambová.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz