Osvětová akce na Radouči přinesla návštěvníkům mnoho zajímavostí o životě syslů

Celou řadu zajímavostí o životě syslů obecných se dozvěděli účastníci sobotní osvětové akce na Radouči. Tohoto setkání přímo v místě výskytu syslů v našem městě se zúčastnily zhruba tři desítky lidí. Jitka Větrovcová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která se těmto vzácným hlodavcům dlouhodobě věnuje, přítomné informovala mimo jiné o tom, že v celé ČR se odhaduje počet syslů zhruba na 5000. Mezi nejpočetnější patří právě kolonie na Radouči a na letišti v Mladé Boleslavi, na kterých žije odhadem po pěti stovkách syslů.

Jitka Větrovcová dále seznámila účastníky akce s probíhajícím záchranným programem. Spočívá v ochraně biotopu a jeho údržby v podobě sekání a odstraňování stromů a keřů i chovem syslů v lidské péči v ZOO Praha, Hluboká a Brno a jejich následné vypouštění na vhodných lokalitách. V plánu je i s ohledem na zlepšení genetického potenciálu výměna jedinců na lokalitách, ne jenom z ČR ,ale i ze Slovenska a Maďarska. Syslí kolonie v současnosti obecně nejvíce ohrožují toulavé kočky, které dokáží v poměrně krátké době zredukovat počet jedinců v kolonii.

Přítomní se také zajímali o konkrétní detaily ze života syslů. Dozvěděli se mimo jiné, že v přírodě se dožívá odhadem pěti let, v lidské péči déle. Také zjistili, že sysel si nedělá zásoby, ale musí se na zimu vykrmit, proto k zimnímu spánku se nejdříve ukládají dospělí jedinci a naopak nejpozději letošní mláďata. Sysli mají mladé pouze jednou do roka a počty mladých se pohybují v průměru kolem pěti v jednom vrhu ( rozpětí vrhu je 1-11 mláďat).

Pozorování syslů na Radouči je fenoménem, který představuje především letní zábavu pro celé rodiny. Bohužel to vede také k neustálému a nevhodnému přikrmování těchto divokých zvířat. Krmení syslů je navíc v rozporu se zákonem na ochranu přírody a jedná se o nedovolené zasahování do přirozeného vývoje. Kromě ohrožení zdraví i života syslů nevhodnou potravou může dojít až k nepřirozeným návykům v hledání potravy.

Různé základní zajímavosti a pokyny o chování k syslům najdou návštěvníci i na informačních tabulích na Radouči.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz