Search
Close this search box.

Michálkovice instalují do městských bytů detektory oxidu uhelnatého

V obecních bytech pokračuje instalace detektorů oxidu uhelnatého a požárních hlásičů nakoupených z ostravského rozpočtu za zhruba 2,2 milionů korun. V pondělí 12. března začali hlásiče a detektory montovat v Michálkovicích.

Město Ostrava nakoupilo po dohodě s městskými obvody do obecních bytů požární hlásiče a detektory oxidu uhelnatého (CO). V této vlně bude namontováno 2799 hlásičů požáru a v domácnostech, které využívají k ohřevu tepelné zdroje, 1682 detektorů CO. „Chceme zvýšit bezpečnost svých občanů a také ochránit majetek. Proto bychom rádi nainstalovali hlásiče a detektory do všech obecních bytů. Počítáme proto s tím, že oslovíme znovu všechny městské obvody s opakovanou nabídkou nákupu těchto zařízení i pro další byty v jejich správě. Těší mě, že svůj zájem již indikují i ty městské obvody, které se do loňské výzvy nezapojily,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

„Zapojili jsme se do programu města a detektory vybavíme pro zvýšení bezpečnosti našich více než osmdesát bytů. Samotnou instalaci zařízení provádějí pracovníci našeho obvodu a dokončí ji do konce tohoto měsíce. V závěru loňského roku jsme do naší správy převzali dva nové bytové domy s dalšími devíti bytovými jednotkami. Samozřejmě i do nich naistalujeme hlásiče požáru, a to na náklady městského obvodu,“ potvrdil starosta Michálkovic Martin Juroška.

Nákup detektorů je financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku, jehož zdrojem jsou mimo jiné prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava.
Hlásič požáru je jednoduché zařízení, které obsahuje v malé krabičce všechny komponenty potřebné pro detekci vznikajícího požáru a vyhlášení poplachu. Díky instalaci těchto hlásičů dochází v případě požáru ke zkrácení doby od jeho vzniku do zpozorování. Tím se také minimalizují následky požárů, především ztráty na životech. Hasičský záchranný sbor MSK potvrdil, že průměrně 40 procent všech úmrtí při požárech je způsobeno požáry v bytech.
Detektor oxidu uhelnatého signalizuje přítomnost nebezpečného plynu již při velmi malých koncentracích, kdy ještě není přímo ohroženo zdraví nebo život osob, které jej dýchají. Včas tím upozorní na vznikající nebezpečí. Oxid uhelnatý se uvolňuje ve špatně spalujících zařízeních, jako jsou ohřívače vody, kotle, krby a další zařízení spalující uhlí, dřevo, plyn, oleje nebo naftu. Tento plyn je jedovatý a člověk jej není schopen zaregistrovat, protože je bez zápachu a je neviditelný. Detektory jsou montovány jen do těch bytů, které mají spotřebiče, u nichž může docházet k špatnému spalování a vytváření oxidu uhelnatého.

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient