Search
Close this search box.

Ondřej Novák: Kladno potřebuje změnu

Kladno i po letech po konci Poldovky působí jako město, které ztratilo smysl svojí vlastní existence a neví, co dál a kam vůbec směřovat. Navíc za více jak 20 let, kdy se na vedení Kladna podílí stále ti samí politici – ODS a její modifikace Volba pro Kladno (Milan Volf) – se vytvořily natolik nezdravé vazby, že výrazně brání nejen modernímu rozvoji Kladna, ale i jeho normálnímu fungování. Ve městě bez vize se politici bez vize věnují jen vlastním zájmům a krátkodobým populistickým řešením, které jim možná dokážou přinést body u naštvaných občanů, špatnou situaci však prohlubují. To se pak projevuje na vztahu občanů k městu a v důsledku toho i na podobě Kladna.

Přinášíme proto program, kterým chceme Kladno konečně posunout k lepšímu, pozvednout jej a oživit. Potenciál Kladna je velký, stačí mu jen trochu pomoci.

Chceme, aby Kladno podporovalo rozvoj inovativních a začínajících podnikatelů a usilovalo o to, aby na Kladně vznikaly pobočky firem s vyšší přidanou hodnotou, které přinesou nová lepší pracovní místa přímo na Kladně.

Stejně tak je třeba podpořit rozvoj kulturního života, zejména toho místního a v jeho počátcích, ne megalomanskými akcemi zaměřenými na zábavu na několik minut. Prosazujeme vytvoření kreativního centra, které místním umělcům nabídne zkušebny, ateliéry, dílny nebo i různé workshopy a školení.

Je třeba také překonat dosavadní vrchnostenský přístup vedení Kladna a více zapojit jeho občany do správy města tak, jak už je to běžné v řadě jiných měst v ČR. Chceme, aby Kladno umožnilo rozhodovat občanům o využití části rozpočtu (tzv. participativní rozpočet), více využívalo nástroje jako Nápady pro Kladno a zlepšilo tak zpětnou vazbu vůči občanům. I rozpočet města potom bude využíván mnohem efektivněji – bude totiž lépe cílit na řešení problémů, které občany opravdu trápí. Nutnou podmínkou je maximální transparentnost v činnosti kladenského Magistrátu i všech finančních záležitostech.

Zdravé a živé podnikatelské prostředí spolu s bujícím kulturním životem a veřejností zapojující se do správy Města pomůže vytvořit kreativní prostředí, které nejen, že Kladno oživí, ale také přinese konkurenceschopnější místní firmy, lepší pracovní místa a celkově učiní Kladno atraktivnějším místem k životu.

Zanedbaná oblast dopravy na Kladně volá po řešení. A doprava, to nejsou jen auta. Fakt, že Kladno vynakládá 100 mil. Kč na zajištění MHD bez toho, aby za tuto částku požadovalo jistou kvalitu (a za nedostatky mohlo vymáhat sankce), je v 21. století opravdu stěží uvěřitelný. Chceme také výrazné zlepšení bezpečnosti a podmínek chodců a cyklistů, které v posledních letech Kladno zanedbává úplně – nevybudovala se např. žádná cyklostezka přes centrum Kladna.

Palčivé jsou i sociální záležitosti na Kladně. Vedení Města snad ani nemá zájem o jakékoli smysluplné a dlouhodobé řešení, dokonce mu možná současný stav vyhovuje a udržují jej, aby se mohli prezentovat jako ochránci před „nepřizpůsobivými“. Nutností je začít s důslednou koncepční prací s cílem sociálního začlenění v oblastech bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a sociálních služeb.

Chceme také, aby Kladno začalo řešit zhoršující se dostupnost bydlení, zastavilo rozprodávání bytového fondu a začalo městské byty stavět. To je třeba chápat jako investici do budoucnosti, jako navýšení majetku Kladna. Kladno by se nemělo bát zavádět pilotní formy sociálního bydlení pro lidi v bytové nouzi a tím ušetřit náklady sobě i státu na hašení souvisejících problémů. Zlepšená situace těchto obyvatel, zejména nezletilých dětí, se pak projeví i na sociálním klimatu města.

V oblasti životního prostředí je třeba na Kladně důsledně chránit a rozvíjet zeleň a začít s výrazným zlepšováním kvality ovzduší (ve Švermově a v centru jsou často překračovány limitní hodnoty). Prosazujeme také svoz bioodpadu i ze sídlišť.

Rozvoj Kladna – novou výstavbu – je třeba přednostně směřovat do areálu bývalé Poldi a zamezit rozrůstání města do volné krajiny. I nadále budeme bránit výstavbě hypermarketu na Růžovém poli, což činíme už od samého počátku.

Kladno si musí také stanovit, kam chce do budoucna směřovat a jakým městem vlastně chce být. Prosazujeme proto, aby si Kladno stanovilo dlouhodobou strategii svého rozvoje na desítky let dopředu.

Jako Zelená pro Kladno do našeho města přinášíme čerstvý vítr a nové nápady, jak jej vylepšit. Nedovolíme politikům, aby na Kladně zaváděli takové nesmysly, jako zákaz sezení venku mimo lavičky, vyhlášení celého města „ghettem“ nebo další hypermarket na Růžovém poli. Už se nám v těchto „kauzách“ podařilo několik úspěchů.

Kladno potřebuje změnu – posuňme jej k lepšímu. Dejme Kladnu Zelenou!

Občané můžou rozhodnout už 5. – 6. října 2018.

Ondřej Novák
lídr kandidátky Zelená pro Kladno
novak.o@centrum.cz

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient