Oddělení klinických laboratoří v českolipské nemocnici se chlubí novým moderním vybavením

(Aktualizováno před )

Oddělení klinických laboratoří je ve spádové oblasti České Lípy jedinou akreditovanou laboratoří, která dokáže nejen přesně, ale i bez velké časové prodlevy podávat zásadní výsledky o zdravotním stavu pacientů non-stop 24 hodin denně.

Výhodou pro pacienty, kteří jsou vyšetřováni v těchto laboratořích, je tzv. historie klienta, na základě které je v případě například hospitalizace lékař informován o vývoji výsledků jednotlivých parametrů, což mu umožňuje rychleji a přesněji rozhodovat o dalším léčebném postupu či „sledovat trendy“ zdravotního stavu klienta. Jakým novým moderním přístrojovým vybavením se může oddělení pochlubit v rozhovoru sdělil primář oddělení MUDr. Vladimír Fibiger a vedoucí Oddělení klinické biochemie Ing. Jaroslav Procházka.

Představte nám prosím pane primáři nové přístrojové vybavení, které oddělení má.

Tím nejnovějším přístrojem, se kterým od prázdnin pracují zdravotní laboranti,je hmotnostní spektrometr. Představuje, dovolím si toto přirovnání, revoluci v klinické mikrobiologii. Dříve bylo nezbytné přítomnost bakterií vyhodnocovat na základě jejich růstu a vlastností, což představovalo minimálně 24 hodinovou časovou náročnost. Nyní nám tento nový přístroj umí detekovat druh bakteriální kultury během několika minut.
Co to znamená pro pacienty?

Pacienti se jednoznačně dostávají do výhody tím, že jim v případě potřeby lze okamžitě nasadit taková antibiotika, která jsou pro danou bakterii vhodná. Cílené a správné nasazování antibiotik je v současné době velmi diskutované téma, přístroj ke správnému postupu určitě přispívá.

Pro jaké pacienty má toto laboratorní vyšetření největší význam, kde může pomoci nejvíce?

Samozřejmě to jsou pacienti, kteří leží v naší nemocnici, tam jsme schopni výsledek sdělit zdravotnímu personálu opravdu během několika minut a ten okamžitě reaguje. Zásadní je to například u pacientů s vážným ohrožením organismu, tedy v případě závažných infekcí, septických stavů. Rychlost a spolehlivost tohoto vyšetření však pomůže v diagnostice i u běžných bakteriální infekcí pacientů, kteří navštíví svého praktického lékaře a který s námi spolupracuje.

Dalším novým přístrojem je automaticky pracující osmometr. Ten vyhodnocuje nezbytnou hydrataci organismu, tedy vyhodnocuje stav, jak je organismus zavodněný. Přístroj a další novinku nám přiblížil Ing. Jaroslav Procházka.

Pro jaké pacienty je osmometr určen a jaká onemocnění může odhalit?

Osmometr slouží k posouzení zdravotního stavu napříč generacemi a na základě výsledků informuje lékaře o stavu vnitřního prostředí organismu. Velkou skupinu, které přístroj slouží, představují starší lidé, dále pacienti s kardiovaskulárním onemocněním, ale například i mladí lidé s diagnózou anorexie. Hydratace organismu je jedním ze stěžejních ukazatelů pro pacienty Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a všech jednotek intenzivní péče.

Ve spolupráci s Oddělením klinických laboratoří se v českolipské nemocnici začal aplikoval systém POCT. Co tento systém obnáší?

Jde v podstatě o „přesun laboratoře k pacientovi“, kdy se řada vyšetření provádí
a vyhodnocuje přímo u lůžka pacienta či v ambulanci – ne v laboratoři. Laboratoř pak plní funkci určitého supervizora. POCT je pro pacienta šetrnější, provádí se z menšího vzorku krve či moče, krev je navíc zcela čerstvá, odpadá transport vzorků do laboratoře a tím se zkracuje doba čekání na výsledek i další možná rizika spojená s manipulací se vzorkem či samotným transportem, čímž je samozřejmě šetřen i personál jednotlivých oddělení nemocnice.

O jaká vyšetření se v rámci systému POCT jedná a jak jsou prováděna?

Jedná se například o stanovení glykémie osobním glukometrem, vyšetření moči pomocí diagnostických proužků, stanovení CRP či vyšetření acidobazické rovnováhy, tzv. Astrup. Na tato vyšetření se používají speciálně upravené testovací soupravy, jednorázové a jednoúčelové pomůcky nebo analyzátory. Celkově se jedná o monitoring důležitých parametrů svědčících o zdravotním stavu pacienta.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz