Search
Close this search box.

Odborníci se v Kroměříži radili o přechodu na vyšší vzdělání

Dvanáctý ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování určené pro základní a střední školy se uskutečnil v tomto týdnu ve společenském sále Domova mládeže Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Pořadatelem akce byla Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž ve spolupráci se Zlínským krajem. Tématem byl „Dobrý start při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělávání“.

„Zlínský kraj se intenzivně zabývá prevencí rizikových projevů chování u dětí a mládeže zejména ve školních kolektivech, protože zdravé mezilidské vztahy založené na úctě k druhému a nulová tolerance k projevům šikany zásadně ovlivňují nejen školní a studijní výsledky, ale především zdárný vývoj dětí v oblasti duševní, duchovní, tělesné i sociální,“ řekl krajský radní Petr Gazdík, zodpovědný za školství, který konferenci zahájil.

Prezentace si připravili odborní lektoři, mezi nimi např. PhDr. David Čáp, Ph.D., PhDr. Helena Vrbková, Mgr. Markéta Hlavsová, Mgr. Ondřej Bárta či zástupci organizací Madio z.s. a salesiánský Dům Ignáce Stuchlého Fryšták.

V dopolední části Ondřej Bárta posluchačům přiblížil nástroje leadershipu jako cesty změny chování lidí a kultury školy. V přednášce „Rizika komunikace mezi týmem školy a rodiči“ se David Čáp dotkl nejčastějších komunikačních chyb a nedorozumění. Helena Vrbková se zaměřila na „Uplatnění šesti nevyhnutelných a dostačujících podmínek dle C. R. Rogerse v práci s třídním kolektivem“.

Odpoledne si posluchači mohli vybrat z pěti workshopů, v nichž metodici prevence neformálním způsobem načerpali řadu praktických námětů pro práci s třídními kolektivy právě při přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání. Témata workshopů byla následující:

Co potřebuji od svého týmu a co mi hází klacky pod nohy
Využití projektivní práce v rámci diagnostiky a aktivizace třídy na ZŠ a SŠ pomocí pomůcek „Zvířecí svět a obrazy“
Rituály a třídní identita jako nástroje ke stmelení kolektivu
Zážitková pedagogika v práci učitele
Přechod odkudkoli kamkoli – nové příležitosti.
„Školu je potřeba vnímat z mnoha úhlů a na její tváři se podepisují různé okolnosti, podmínky a také subjekty. Škola je propletencem vztahů a vazeb. Některé jsou škole prospěšné, jiné je potřeba usměrnit nebo změnit. Vše by mělo být založeno na důvěře, ochotě pomáhat a zlepšit sebe sama. Je v zájmu celé společnosti, aby naše školy byly pro děti studnicí vědomostí, poznatků, a také bezpečným zázemím,“ sdělila Šárka Kostková, krajská školská koordinátorka prevence rizikového chování.

„Průběh konference potvrdil význam aktivního přístupu k dobrému klimatu školy i třídních kolektivů ze strany pedagogů ve spolupráci s metodiky prevence a odbornými pracovišti ve Zlínském kraji,“ konstatovala Jana Vítková, ředitelka Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient