Search
Close this search box.

Obyvatelům azylového domu v Břeclavi hrozilo, že skončí na ulici. Město jim pomůže

Charita, která tuto službu provozovala, se ji rozhodla k 31. prosinci letošního roku ukončit, protože Jihomoravský kraj odmítl, v souladu s uzavřenou smlouvou, jednostranný požadavek Charity na navýšení platů zaměstnanců. Na letošní i příští rok tak chybělo zhruba 900 tisíc na každý. Téměř tři desítky obyvatel azylového domu se tak rázem ocitli v nepříjemné existenční nejistotě. Břeclavská radnice proto hledala cestu, jak jim pomoci.

„Charita oznámila konec provozování azylového domu a udělala ukončením registrace služby a vzdáním se práva na odvolání krok, který už nelze vzít zpět. Rada města proto uložila příslušným odborům městského úřadu, aby připravily varianty náhradního ubytování a vyčíslili předpokládané náklady. Objekt azylového domu, který je majetkem města, se od ledna změní na ubytovnu s příslušným provozním řádem a režimem. To umožní jeho obyvatelům čerpat příspěvek na bydlení od Úřadu práce. Předpokládané roční provozní náklady byly vyčísleny zhruba na 400 tisíc, k tomu je třeba přičíst náklady na správce a úklid,“ uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka. Cílem města je současným obyvatelům prostřednictvím nově rozběhnutého sociálního projektu zajistit jiné ubytování.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient