Obyvatelé Znojma si připomněli výročí událostí ze 17. listopadu

Události 17. listopadu roku 1989 i roku 1939 a Mezinárodní den studenstva si u památníku v Horním parku připomněli představitelé města Znojma, různých spolků a sdružení i studenti. Na pietním aktu zněly písně spjaté s listopadem 1989, zapalovaly se svíčky, zazněly hned tři proslovy a zpívala se hymna.

První slavnostní projev pronesl starosta města Jan Grois. „Naše generace má to štěstí, že žije v době, ve které náš osud leží v našich rukou. Kdysi jsme nemohli svobodně nic, dnes můžeme vše – což s sebou přináší ale také velkou odpovědnost. Jsem proto velmi rád, že tu dnes nejsme sami. Ale že je tu s námi i nastupující generace, která by neměla zapomínat na to, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí,“ vyzdvihl starosta aktivní zapojení zástupců vznikajícího studentského parlamentu ve Znojmě.

„Pokud bych si měl něco přát, pak je to to, aby příští rok, až budeme slavit 30 let od sametové revoluce, naše řady doplnili další mladí lidé, studenti a žáci. Abychom se totiž z historie uměli poučit, musíme ji nejdříve znát. A naši úlohou je naše zkušenosti a znalosti předávat dál,“ dodal starosta Grois.

Po starostovi se slova chopil místostarosta Jakub Malačka, který však, jak sám podotkl, nemluvil z pozice své funkce, ale spíše jako člověk, který sametovou revoluci zažil takříkajíc v plenkách. „Období komunismu, období nesvobody, strachu, pronásledování a neustálého kontrolování všeho a všech znám, díky bohu, jen z vyprávění. Své dětství, mládí, studentská léta i svůj dospělý život můžu žít v době svobodné a demokratické. V době, která nám umožňuje beztrestně vyjadřovat své názory, studovat, pracovat nebo cestovat,“ uvedl Malačka.

„Je ale důležité si uvědomit, že samozřejmé v životě není nic. Mladí lidé, žáci a studenti, by se měli zajímat o to, co se kolem nich děje. A měli by přispívat k rozvoji svého regionu, své země. Já jsem tak činil odjakživa a rád bych k tomu vedl i další generace,“ dodal Malačka.

Letos se vzpomínkové akce u příležitosti událostí 17. listopadu aktivně účastnili i studenti. Jménem jich promluvil Bruno Tavaly. „Český národ včetně studentů povstal a svrhnul komunistický totalitní režim. A díky tomu máme dnes svobodu slova, tisku, můžeme studovat i v zahraničí, cestovat po celém světě, a vůbec, plnit si svoje cíle a sny. Moc si všech, co se účastnili demonstrací, vážíme a děkujeme za to, že máme tolik možností, jak se ve svém životě prosadit a uplatnit,“ řekl Bruno Tavaly.

Po proslovech se přešlo k položení květin k pamětní desce. Na závěr pietního aktu zazněla v podání mladé znojemské zpěvačky Barbory Štanclové česká státní hymna.

Převzato ODTUD

Scroll to Top
Web spravuje Webklient