Search
Close this search box.

Obyvatelé Šternberka zaplatí příští rok za odpady stejnou částku jako letos

Ve středu 5. prosince proběhlo již druhé veřejné zasedání zastupitelů města v tomto volebním období. Jedním z prvních bodů bylo schválení dotace z rozpočtu města na provoz informačního centra a na vydávání zpravodaje Šternberské listy v roce 2019 ve výši 1.950.000 korun. Šternberské listy vycházejí v nákladu 3.000 výtisků a jsou zdarma.

Zastupitelé dále schválili poskytnutí individuálních dotací na provoz sportovních organizací na příští rok, konkrétně pro TJ Sokol Šternberk na provoz sokolovny ve výši 870.000 korun a pro Fotbalový klub Šternberk ve výši 850.000 korun na provoz, opravy a údržbu areálu fotbalového stadionu.

Schválena byla také dotace pro společnost ARKS Plus s. r. o. ve výši 600.000 korun na zajištění celoročního programu s názvem „Hudebně činoherní Šternberk 2019“, kdy je naplánováno celkem 13 akcí v období od února do prosince příštího roku.

Dobrou zprávou pro všechny občany města jistě je, že za odpady zaplatíme v příštím roce stejně jako letos, tedy 550 korun na hlavu. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou zastupitelé schválili, bude platit od 1. ledna 2018.

Zastupitelé projednali a schválili pořízení změny Územního plánu Šternberk pro výstavbu nové hasičské stanice, která by mohla vzniknout na pozemcích města za areálem hřbitova ve směru na Babice. Stávající hasičská stanice je nyní umístěna v centrální části města, v poměrně intenzivně zastavěném území, které v podstatě neumožňuje další rozvoj (co do plošných nároků).

Schváleny byly také termíny zasedání zastupitelstva a rady na příští rok, členové finančního a kontrolního výboru, členství města v orgánech a organizacích a odměny neuvolněným členům zastupitelstva města.

V diskusi zastupitelů nikdo nevystoupil, v diskusi občanů byl vznesen jeden dotaz, který byl na místě zodpovězen.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient