Search
Close this search box.

Obyvatelé diskutovali o problémech rozvoje sídliště Družba

Město zadalo koncepční studii území vymezeného ulicemi Prokopa Velikého, Jiráskova, Gen. Svatoně a Odbojářská. Sídliště se utvářeno postupně a převážná většina zděných bytových domů byla postavené přibližně před šedesáti lety. Koncepční studie se bude týkat veřejných prostranství, zeleně, komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch u obytných bloků, umístění sběrných míst na odpad i dětských hřišť.

Na jejím zpracování se podílí tým zkušených odborníků – projektant Aleš Hlavatý, který se zabývá dopravními stavbami, a dále architekt Štěpán Vacík a krajinná architektka Karolína Koupalová. Koncepční studie, která bude dokončena na přelomu září a října, ukáže potenciál území i jeho příležitosti a doporučí další kroky k revitalizaci území. Sloužit bude jako podklad pro zadání navazujících projektových dokumentací.

V souvislosti s přípravou této koncepční studie se na vysokomýtské radnici konalo 27. června setkání s veřejností. Cílem setkání byl sběr podnětů a debata nad hodnotami, problémy, potřebami obyvatel a o prioritách rozvoje území. Diskuse, kterou moderovali zpracovatelé studie, probíhala ve třech skupinách nad mapou území a vyvrcholila představením výstupů jednotlivých pracovních stolů. „Počkáme si na celkové výstupy, ale už ze závěrečného shrnutí například vyplynulo, že za největší hodnotu obyvatelé shodně považují zeleň,“ řekl místostarosta Martin Krejza. Město zveřejní výstupy na webových stránkách a v zářiovém čísle Vysokomýtského zpravodaje.

Zpracovatelé se setkají s veřejností ještě jednou v polovině září, kdy s ní budou konzultovat rozpracovanou koncepční studii.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Pomerančová kůra – vlastnosti a použití

Pomeranče jsou jedním z nejpopulárnějších citrusových plodů. Kromě šťavnaté dužiny lze konzumovat také kůru, která rovněž má mnoho zdravotních vlastností. Proč bychom měli jíst pomerančovou

10 zásad pro nové dětské hřiště

Dětská hřiště jsou místa, kde děti tráví mnoho hodin svého dětství. Tato prostranství by měla být bezpečná, zábavná a podporovat rozvoj dětí. Při plánování nového

Tvorba webových stránek: Webklient