Obědy pro děti stále častěji pomáhají dětem ze sociálně vyloučených rodin

(Aktualizováno před )

Pardubické školy již tři roky využívají projekt Obědy pro děti k financování stravování žáků, jejichž rodičům finanční situace nedovoluje platit dětem obědy ve školní jídelně. Zhruba pět set korun, na něž obědy pro školáka měsíčně přijdou, je pro řadu rodičů vydáním, které si rodina nemůže dovolit. Děti z těchto rodin pak, kromě hladu, často trpí i vyloučením z třídního kolektivu, což se může projevit na jejich psychice, prospěchu či školní docházce. Školáků, kterým tento charitativní projekt pomáhá, v Pardubicích každoročně přibývá.

„Na tomto projektu si cením nejen toho, že zajistí sociálně znevýhodněným dětem alespoň v poledne teplé a kvalitní jídlo, ale ukotví dítě i takříkajíc společensky. Není ojedinělé, že třídní kolektiv odmítne spolužáka, který s ním nesdílí jeho denní stereotypy, například školní obědy. Tyto děti se častěji stávají obětí vyloučení a šikany, špatné socioekonomické zázemí pak má negativní dopad i na jejich vzdělávání. Proto považuji projekt Obědy pro děti za velmi prospěšný a jsem rád, že jej naše školy využívají,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát. „Ukazuje se také, že projekt působí ještě jedním směrem. Vím o případu, kdy se na naši školu obrátil rodič se žádostí, aby škola vytipovala jedno či dvě potřebné děti, kterým bude obědy, pod podmínkou anonymity, platit. To se mi zdá velmi hezké, “ dodal primátor.

Prvních šest pardubických základních škol požádalo o podporu z tohoto projektu již na počátku školního roku 2015/16, další se zapojily ještě v průběhu školního roku a v letech dalších. Projekt o.p.s. Women for women, podporovaný MŠMT, v prvním roce pomohl 39 pardubickým dětem, v tomto školním roce již 54 žákům z 11 základních škol. „Za uplynulé tři roky podpořil stravování pardubických školáků již téměř 600 tisíci korunami. Některé základní školy již nyní zajišťují finanční pomoc pro své žáky na příští školní rok. Již nyní mají podporu z programu Obědy pro děti na příští školní rok zajištěnou pro 10 žáků dvě pardubické základní školy, další žádosti připravují. Školy mohou žádat o finanční dar pro další děti i během školního roku, pokud jim přibydou strávníci, kteří vyhovují podmínkám projektu,“ uvedl náměstek Jakub Rychtecký, do jehož gesce problematika školství i sociálních věcí spadá.

Projekt Obědy pro děti je určen na podporu rodin, většinou osamělých žen či mužů s dětmi, v tíživé životní situaci, kterou nedokáží sami řešit, ale aktivně se o to snaží. Je koncipován tak, aby chránil identitu dětí, kdy ani spolužáci nevědí, zda a komu hradí obědy právě o.p.s., která peníze poskytuje formou daru přímo škole, respektive školní jídelně. Žáky pro tuto pomoc vytipovává přímo škola ve spolupráci s oddělením sociálněprávních oddělení magistrátu, neobejde se ovšem bez souhlasu rodičů. Ne každá rodina ale nabízenou pomoc přijme.

V současné době v ČR funguje ještě obdobný projekt MPSV Obědy do škol, financovaný prostřednictvím krajských úřadů. V projektu jsou nabízeny obědy zdarma těm rodinám, které doloží, že pobírají dávky v hmotné nouzi. Na rozdíl od projektu Women for women lze jeho prostřednictvím podpořit i strávníky z mateřských škol. Pardubický kraj do tohoto projektu zapojen není.

Převzato ODTUD

Diskuze

Scroll to Top
Web vyrobili ve Webklient.cz