Občánky přivítá starosta Kopřivnice poprvé v nové vile

Letošní poslední vítání občánků v Kopřivnici je za dveřmi. V sobotu 24.listopadu starosta přivítá nové obyvatele našeho města vůbec poprvé v prostorách Ringhofferovy vily.

Během devatenácti obřadů, z čehož se čtyři uskutečnily v místních částech, bylo v letošním roce zatím přivítáno 177 dětí. „Letos na obřadech převažovaly dívky, kterých jsme přivítali 94, chlapců se zúčastnilo 83,“ uvedla za organizátory oblíbené akce Ilona Mazalová a pokračovala: „Dosud se vítání občánků odehrávalo ve staré obřadní síni. V sobotu 24. listopadu se přesuneme do prostor nových, které vznikly v Ringhofferově vile.“

Nejčastějšími dívčími jmény letošního roku byly v Kopřivnici jména Viktorie a Veronika, u chlapců pak Jakub, Martin a Oliver. „Navzdory tomu jsme při vítání vypozorovali, že nejčastěji rodiče svým dětem dávají jména začínající písmenem A, jako Adam, Adéla, začínající na písmena písmen E a M,“ doplnila informaci Ilona Mazalová.

Každý nový občánek Kopřivnice dostává při obřadu dárek v podobě pamětního listu, pohádkové knihy a bryndáku. Letos k tomu přibyla doporučená četba pro rodiče od místní knihovny. „Ta se připojila k pilotnímu ročníku projektu na podporu čtenářské gramotnosti s názvem S knížkou do života neboli Bookstart. Jedná se o mezinárodní projekt, který už řadu let úspěšně probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa,“ prozradila organizátorka.

Převzato ODTUD
Scroll to Top
Web spravuje Webklient