Search
Close this search box.

Občané projevují větší zájem o tržnici na Svárově, sortiment se rozšíří

Na konci února letošního roku byla schválena Radou města Vsetína změna tržního řádu. Rozšířil se sortiment zboží, který lze na tržnici na Svárově prodávat a zvětšila se i plocha pro celoroční městskou tržnici. O zboží na tržnici se zvýšil zájem, nejvíce se nakupuje ovoce a zeleninu.

„Po úpravách tržního řádu se zvýšil zájem prodejců o vsetínskou tržnici a rozšířil se i sortiment prodávaného zboží. Tržnice je v provozu po celý rok, od března do prosince listopadu se prodávalo více než 200 dnů,“ sdělila místostarostka Simona Hlaváčová.

Tržnice nebývá v provozu v době farmářských trhů a jiných společensko-kulturních akcí pořádaných nebo povolených městem, jejichž termíny bývají zveřejněny na vývěsce tržnice. Kontrolu dodržování tržního řádu je oprávněna provádět městská policie a živnostenský úřad. Porušení nařízení města je přestupkem.

Správcem tržnice jsou Technické služby města Vsetína (TS). Provozní řád tržnice, podle něhož stojí pronájem jednoho stolu 50 korun na den, je k dispozici na vývěsce přímo na tržnici a na webových stránkách www.tsvs.cz. Zájemci o prodej získají podrobnější informace u správce tržnice na telefonním čísle 739 540 835.

„Nejčastějším zbožím, které tržnice nabízí, je ovoce a zelenina, zahradnické výpěstky, keře, stromy, květiny, med a dušičkové věnce,“ prozradil Petr Mikulík z TS.

Největší zájem prodávajících byl na jaře, konkrétně v dubnu a květnu a na podzim v období před dušičkami. Byla využita maximální kapacita 15 stolů, na nichž se střídalo 19 prodejců.

„Zájem o tržnici ze strany nakupujících i prodávajících nás těší a do budoucna počítáme s dalšími úpravami tržnice, například s výměnou dlažby.“ uvedla Simona Hlaváčová.

Další, přesně vymezené veřejné plochy v blízkosti městského úřadu, které již nespadají pod správu TS, zůstávají i nadále příležitostným tržištěm a lze zde uskutečňovat prodej odpovídajícího druhu zboží pouze v období Velikonoc, Vánoc a Památky zesnulých.

Převzato ODTUD

Sdílejte článek

Přečtěte si také

Tvorba webových stránek: Webklient